Polmic - FB

opisy płyt (M)Miłosz Bembinow, Bartosz Kowalski, Edward Sielicki, Paweł Łukaszewski, Anna Ignatowicz-Glińska, Marian Sawa, Jacek Grudzień

Le Clavecin Moderne – współczesna polska muzyka na klawesyn solo


Dariusz Przybylski Toccata (2010) 02:48

Marian Sawa RAF (1998)

Risoluto 02:05

Amoroso 01:44

Furioso 02:25

Paweł Łukaszewski Souvenir IV (2007) 03:58

Jacek Grudzień Turdus Musicus (1984) 03:15

Anna Ignatowicz Glińska Poza ciszą / Out of Silence (2015) 11:23

Miłosz Bembinow Seven Gates to Wildness (2003)

Gate #1: One love? 02:07

Gate #2: To be or not… 01:34

Gate #3: Freedom? 01:44

Gate #4: Fourtyfour seconds… 00:44

Gate #5: Fivefold? 01:12

Gate #6: Six-teen… 01:17

Gate #7: Seven or eight? 02:53

Bartosz Kowalski Klawitiuda (2010) 05:51

Edward Sielicki Finale / Bien Toucher le Clavecin (2008) 04:23

total time: 50:16

premiera 11.2016

Wyk.: Alina Ratkowska - klawesyn

* Sarton 2016 - Sarton 023-2

Album, wydany przez Sarton Records, jest pierwszą w karierze klawesynistki Aliny Ratkowskiej płytą, poświęconą współczesnym polskim utworom na klawesyn solo. Wiele z zarejestrowanych kompozycji, było również przez Ratkowską wykonywanych po raz pierwszy, bądź jej dedykowanych.

Pojawiające się na płycie nazwiska autorów takich jak: Miłosz Bembinow, Bartosz Kowalski, Edward Sielicki, Paweł Łukaszewski, Anna Ignatowicz-Glińska, Marian Sawa, Jacek Grudzień, świadczą o tym, że klawesyn inspiruje najbardziej cenionych polskich kompozytorów współczesnych. Płyta była prezentowana podczas Międzynarodowej Sesji Naukowej VI Muzyka Klawesynowa w UMFC, Klawesyn w twórczości kompozytorów współczesnych - inspiracje, wyzwania, możliwości, zorganizowanej w dniach 19-20.11.2016 przez Katedrę Organów i Klawesynu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.