polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
„Z Sewilli i ogrodów Aranjuez”
20 stycznia 2018, Warszawa
„Byłem tu, Fryderyk”
24 stycznia 1018, Warszawa
XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
29 stycznia - 10 lutego 2018 , Warszawa
XV Konkurs Kompozytorski im. Tadeusza Ochlewskiego
31 stycznia 2018 roku
Henryk Mikołaj Górecki III Symfonia „Symfonia Pieśni Żałosnych”
Premiera płyty
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz
„Sinfonia Varsovia Kameralnie” – nowy cykl koncertów w siedzibie Orkiestry
3 stycznia - 5 grudnia 2018, Warszawa
Arte dei Suonatori Masterclasses
12–18 lutego 2018, Radziejowice

recenzje książek (M)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Musica Intellectualis, t. 1 Droga Artysty


red.: Emilia Dudkiewicz, Eugenia Rozlach, Ewa Skardowska,

Chopin University Press, UMFC, Warszawa 2017, s. 180
ISBN: 978-83-61489-95-5

Musica Intellectualis to seria publikacji zbiorowych Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, zapoczątkowana tomem zatytułowanym Droga Artysty.

Zamierzeniem pomysłodawców jest, by seria ta ewoluowała w kierunku naukowego czasopisma uniwersyteckiego o profilu artystycznym, które stworzy intelektualną i sprawozdawczą płaszczyznę komunikacji w warszawskiej uczelni muzycznej, obejmującą różne formy prezentacji zagadnień dotyczących muzyki: od naukowych dysertacji, przez rozważania na temat sztuki wykonawczej i kształcenia, po teksty publicystyczne.

Musica Intellectualis służy prezentowaniu wyników badań prowadzonych przede wszystkim przez osoby związane z UMFC – profesorów, pracowników uczelni, doktorantów, absolwentów i studentów – ale jest otwarta również dla autorów z innych ośrodków artystycznych i naukowych. Zintegrowanie myśli twórczej w ramach jednej platformy komunikacyjnej daje szansę wypowiedzi zarówno teoretykom muzyki, jak i przedstawicielom kierunków wykonawczych.

Materiały w Musica Intellectualis ukazują się w języku polskim w postaci artykułów, recenzji, sprawozdań i wywiadów, przyporządkowanych do kilku bloków tematycznych: Szkice i refleksje, Sylwetki, Studia, Sztuka wykonawcza i kształcenie oraz Varia – wydarzenia, płyty, książki. Wszystkie teksty (poza działem Varia) są opatrzone biogramami autorów w języku polskim i angielskim. Artykuły recenzowane (zamieszczone w dziale Studia) zawierają streszczenia i słowa kluczowe w dwóch wersjach językowych.

Pierwszy tom otwierają refleksje i szkice wybitnych artystów i pedagogów: Romana Lasockiego (Drogi wolności), Sławomira Tomasika (Świadomość a pamięć muzyczna), Jerzego Marchwińskiego (O znaczeniu kształcenia kameralnego muzyków), a także Ewy Skardowskiej (Metafizyka, awangarda i praxis w pracy artystycznej).

Następnie prezentowane są sylwetki dwojga kompozytorów: zaprzyjaźnionego z Chopinem Józefa Nowakowskiego (tekst Andrzeja Wróbla) i Katarzyny Arnhold – w kontekście jej inspiracji muzyką południowych Indii (rozmowa kompozytorki z Ewą Skardowską).

Dział Studia zawiera artykuły naukowe Małgorzaty Waszak (W kręgu oper Krzysztofa Pendereckiego. Dialog tradycji ze współczesnością), Marcina T. Łukaszewskiego (Technika wariacyjna w polskich wariacjach fortepianowych w latach 1900-2010), Marty Dziewanowskiej-Pachowskiej (Dźwięki muzyczne i niemuzyczne. Między percepcją a refleksją) i Anthony'ego Grittena z Royal Academy of Music w Londynie (Raport z archipelagu badań artystycznych).

Rozważania na temat sztuki wykonawczej i zagadnień dotyczących kształcenia podejmują Robert Cieśla (Klasyfikacja głosów operowych na przykładzie oper polskich. Projekt pilotażowy) i Marcin T. Łukaszewski (Kilka oczywistych uwag dla grających na fortepianie).

Ostatnia część, Varia, uzupełnia tematykę publikacji o sprawozdania z konferencji, recenzje płyt i książek oraz rozmowy z muzykami (m.in. z Alicją Kozak i Pawłem Gusnarem).