Polmic - FB

opisy płyt (G)Grażyna Bacewicz, Mikołaj Górecki, Krzysztof Lenczowski, Dawid Lubowicz, Karol Szymanowski

Made in Poland


D. Lubowicz Ballada o śmierci Janosika na improwizujący kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową

K. Szymanowski II Kwartet smyczkowy op. 56 na orkiestrę smyczkową (aranż. R. Tognetti)

K. Szymanowski / P. Kochański Taniec góralski z baletu Harnasie op. 55 na orkiestrę (aranż. Ch. Danowicz)

K. Lenczowski Iława na improwizujący kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową

G. Bacewicz Koncert na orkiestrę smyczkową

K. Lenczowski Namysłowiak na improwizujący kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową

M. Górecki Concerto-Notturno na skrzypce i orkiestrę smyczkową

Wyk.: Atom String Quartet, NFM Leopoldinum – Orkiestra Kameralna, Christian Danowicz – skrzypce, koncertmistrz

DUX 1298, NFM 43 (2016), 70’27’’

 

Główną inspiracją do stworzenia płyty stała się polska muzyka ludowa i jej wpływ na różne style, jak na przykład klasyka czy jazz. Autorem pomysłu i wyboru kompozycji jest Christian Danowicz, koncertmistrz NFM Orkiestry Leopoldinum. Do wspólnego nagrania został zaproszony zaprzyjaźniony z Leopoldinum improwizujący zespół Atom String Quartet.

Zawarty na płycie program nawiązuje do folkloru podhalańskiego – na krążku znalazły się kompozycje Karola Szymanowskiego, Grażyny Bacewicz, Mikołaja Góreckiego oraz muzyków kwartetu – Dawida Lubowicza i Krzysztofa Lenczowskiego. Styl plejady twórców XX wieku, wśród których Karol Szymanowski i Grażyna Bacewicz, wytyczył szklaki artystyczne na długie lata, stwarzając wzorce – takie jak zainteresowanie folklorem czy dyscyplina formalna i inwencja melodyczna – które wciąż są punktem odniesienia dla współczesnych kompozytorów. Ciekawym przykładem tego jest twórczość Mikołaja Góreckiego, syna słynnego Henryka, czy też członków Atom String Quartet. Na płycie, do której Kwartet został zaproszony przez Orkiestrę Kameralną Leopoldinum, prezentowane są śmiałe, nie pozbawione elementów improwizacyjnych i folkowych interpretacje muzyczne. Orkiestrę prowadzi od pulpitu Christian Danowicz.

Płyta jest częścią projektu wydawnictw realizowanych w ramach programu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Wydano dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.