Polmic - FB

opisy książek (K)Księska-Falger Teresa (red.)

Czas i dźwięk. Spotkania z Andrzejem Nikodemowiczem


Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM, Luiblin 2018, 255 s.

ISBN 978-83-7548-372-7

Ta pozycja wydawnicza zrodziła się z pragnienia upamiętnienia postaci wybitnego kompozytora polskiego, i oddania hołdu jego dziełu, które na zawsze wpisało się w kulturalne oblicze Lublina oraz historię muzyki współczesnej.

Publikacja gromadzi wspomnienia wybitnych artystów muzyków koncertujących na całym świecie, ludzi kultury pasjonujących się muzyką oraz osób, które na swej drodze życia spotkały profesora Andrzeja Nikodemowicza. Ukazuje się pod redakcją Teresy Księskiej-Falger, wieloletniej dyrektorki lubelskiej Filharmonii im. Karola Wieniawskiego, promotorki muzyki poważnej, autorytetu muzycznego i twórczyni Międzynarodowego Festiwalu „Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk”, promującego muzyczną twórczość profesora.

O muzyce Nikodemowicza piszą artyści pochodzący z Polski, Niemiec, Austrii, Węgier, Rosji i Ukrainy. Wszyscy koncertowali podczas sześciu edycji Międzynarodowego Festiwalu „Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk” (2012–2017). Festiwal dawał artystom oraz publiczności możliwość poznawania dorobku wybitnego kompozytora. Najistotniejsze jest jednak to, że podczas pięciu edycji w latach 2012–2016 stanowił niepowtarzalną okazję interpretowania autorskich dzieł w obecności samego Mistrza.

Książka zawiera 30 kolorowych fotografii, wykaz wszystkich kompozycji muzycznych Andrzeja Nikodemowicza w wersji polsko- i anglojęzycznej oraz biogramy autorów tekstów.

Ponadto o muzyce Andrzeja Nikodemowicza piszą, m.in., Joanna Domańska, Michał Drewnowski, Mariusz Dubaj, Kerstin Feltz, Przemysław Fiugajski, Zbigniew Raubo, Jacek Rogala, Borys Somerschaft, Anna Szostak, Jozsef Örmény, Magdalena Witczak i Bartosz Woroch.

materiały prasowe