Polmic - FB

opisy płyt (C)Czesław Marek

Utwory orkiestrowe - Vol. 2Capriccio op. 15
Serenada na skrzypce i orkiestrę
Sinfonietta

Wyk.: Ingolf Turban - skrzypce, The Philharmonia Orchestra London, dyr. Gary Brain
* Koch Schwann 1997 - 3-6440-2 H1, DDD 66'52''
Twórczość Czesława Marka (1891-1985), polskiego kompozytora i pianisty, bliżej znana jest zapewne Szwajcarom, niż Polakom. Od 1915 roku bowiem kompozytor na stałe mieszkał w Szwajcarii, przyjmując także w roku 1932 obywatelstwo tego państwa. Niemniej w jego utworach, komponowanych w duchu muzyki neoklasycznej, czasem z elementami impresjonizmu, prawie zawsze pobrzmiewają echa Polski, szczególnie zaś muzyki ludowej regionu wschodniej Małopolski, skąd pochodził.
Zarejestrowane na płycie kompozycje powstały w latach 1914-1918. Wyszły zatem spod pióra niezwykle młodego artysty. Mimo to bardzo dobrze wpisują się w nurt neoklasyczny początku XX wieku. Capriccio i Serenadę cechują piękne linie melodyczne oraz duża dbałość o formę. Z kolei Sinfonietta nawiązuje do muzyki francuskich impresjonistów.
Płyta powstała przy współpracy z Czeslaw Marek Foundation w Zürichu, organizacją zajmującą się promocją twórczości kompozytora (a także współczesnych kompozytorów szwajcarskich).