Polmic - FB

omówienia utworów (C)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Czarnecki Sławomir

Cervus Elaphus


uwertura koncertowa na orkiestrę symfoniczną op. 53 (2014)

Uwertura Cervus Elaphus została skomponowana w 2014 roku na zamówienie Filharmonii Lubelskiej z okazji 540. rocznicy utworzenia Województwa Lubelskiego. Stąd tytuł utworu nawiązujący do herbu województwa - jelenia ze złotą koroną. W swej treści muzycznej nawiązuje do lubelskich i polskich tradycji.

Wstęp oparty jest na motywach lubelskiego Hejnału z połowy XV wieku, rozbudowany na całą grupę instrumentów dętych blaszanych. Dalej pojawia się motyw starego XII-wiecznego hymnu Ortus de Polonia. Charakter lubelski kompozycji podkreślają także liczne nawiązania do ludowych melodii regionu, takich jak: Jedźmy do domu, Kasiuniu, Frasuje się moja mama, Kochali mnie chłopcy, Mówiła ja ci, Maniusiu młoda, czy Krynżyli, krynżyli. Kompozycja, po wstępie, ma jeszcze trzy epizody: Allegretto, Lento oraz Risoluto-allegro marcato.

Sławomir Czarnecki