Polmic - FB

omówienia utworów (L)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Lipiński Karol

3 Polonezy op. 9, Fantazja na motywach z opery „Krakowiacy i górale” J. Stefaniego op. 33


3 Polonezy op. 9

nr 1 A-dur

nr 2 e-moll

nr 3 D-dur

Fantazja na motywach z opery Krakowiacy i górale J. Stefaniego op. 33

Toruń, Centrum Kultury Dwór Artusa, 2018

ISMN: 979-0-9020150-0-4

W ramach programu „Muzyczny Ślad” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Centrum Kultury Dwór Artusa w partnerstwie z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną wydało publikację nutową, obejmującą cztery dotychczas niewydane utwory wybitnego polskiego skrzypka i kompozytora – Karola Lipińskiego: Fantazja na motywach z opery „Krakowiacy i górale” J. Stefaniego op. 33 oraz 3 Polonezy op. 9. Autorami wszystkich opracowań są: jeden z najwybitniejszych polskich skrzypków prof. Konstanty Andrzej Kulka, propagator muzyki polskiej prof. Andrzej Wróbel oraz Piotr Wróbel.

Wspomniane utwory zostały włączone do obowiązkowego programu V Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Karola Lipińskiego, organizowanego przez Toruńską Orkiestrę Symfoniczną w 2019 roku.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Wydawnictwo dostępne jest bezpłatnie zarówno w wersji fizycznej, jak i elektronicznej na stronie http://www.tos.art.pl/pl/kat_3,10,199_Publikacja_kompozycji_Karola_Lipinskiego.html