Polmic - FB

opisy płyt (R)Romuald Twardowski, Anna Ignatowicz-Glińska, Paweł Mykietyn, Paweł Łukaszewski, Aleksander Kościów, Alicja Gronau, Bartosz Kowalski, Krzysztof Herdzin

Saxophone Varie vol. 3 - Paweł Gusnar


Paweł Gusnar – saksofony

Agnieszka Przemyk-Bryła – fortepian;
Klaudiusz Baran – akordeon;
Tomasz Strahl, Aleksandra Ohar-Sprawka – wiolonczela;
Alina Ratkowska, Joanna Opalińska – klawesyn;
Krakowskie Trio Stroikowe:
Marek Mleczko – obój, Roman Widaszek – klarnet, Paweł Solecki – fagot;
Pablo Sánchez Escarische Gasch, Michał Ochab, Konrad Gzik, Jakub Wydrzyński,
The Whoop Group: Jakub Muras, Mateusz Dobosz, Krzysztof Koszowski, Szymon Zawodny – saksofony

Nagrania zrealizowano w latach 2013–2018 w Warszawie i Katowicach.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

© Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Chopin University Press, UMFC CD 110–111 | w. 2018

 

CD 1

Romuald Twardowski
Trio młodzieżowe na skrzypce, wiolonczelę i fortepian
transkrypcja | transcribed by Paweł Gusnar (2016)   
world premiere recording

Anna Ignatowicz-Glińska 
Po trzykroć… na saksofon sopranowy i klawesyn
Thrice… for soprano saxophone and harpsi-chord (2017)             
world premiere recording

Paweł Mykietyn
La Strada na trzy instrumenty (obój/saksofon, fortepian/klawesyn i wiolonczelę/violę da gamba)
La Strada for three instruments (oboe/sax, piano/harpsichord and cello/viola da gamba)
 1991)

Paweł Łukaszewski
Wind Quartet na obój, klarnet, fagot i saksofon | for oboe, clarinet, bassoon and saxophone (2017)       

Aleksander Kościów
Iffy Shapes na saksofon, akordeon i wiolonczelę | for saxophone, accordion and cello (2013)                 world premiere recording

CD 2

Alicja Gronau
Non-existent street na kwartet saksofonowy | for saxophone quartet (2017)
world premiere recording

Bartosz Kowalski
Kwartet saksofonowy Alla Polacca | Saxophone Quartet Alla Polacca (2017)       
world premiere recording

Krzysztof Herdzin
Suita na tematy polskie na saksofon altowy solo i kwartet saksofonowy | Suite on Polish Themes for alto saxophone and saxophone quartet (2013/2014)         
world premiere recording

Paweł Gusnar to artysta wszechstronny, uznany solista, kameralista i pedagog, niestrudzony promotor polskiej twórczości saksofonowej. „W opinii recenzentów budzi podziw swoboda
i łatwość, z jaką odnajduje się w każdej stylistyce, wirtuozeria oraz sposób budowania muzycznej narracji, umiejętność łączenia technicznej perfekcji z dbałością o jakość dźwięku w najdrobniejszych szczegółach. W jego rękach saksofon staje się niewyczerpalnym narzędziem odkrywania nowych jakości” (Emilia Dudkiewicz).

Saxophone Varie vol. 3 – to dwupłytowy album Pawła Gusnara z polską, współczesną, kameralną muzyką saksofonową, kontynuujący kierunek wyznaczony przez opatrzone tym samym tytułem dwie poprzednie autorskie płyty artysty (pierwsza z nich uhonorowana Fryderykiem 2014). Tym razem saksofonista proponuje zestawienie kompozycji przeznaczonych na rozmaite konfiguracje dwóch, trzech i czterech instrumentów (CD 1) z utworami na zespoły saksofonowe – kwartet oraz kwartet z saksofonem altowym solo (CD 2).

Autorami prezentowanych kompozycji są: Romuald Twardowski, Anna Ignatowicz-Glińska, Paweł Mykietyn, Paweł Łukaszewski, Aleksander Kościów, Alicja Gronau, Bartosz Kowalski, Krzysztof Herdzin. Siedem z ośmiu nagranych utworów ma swoją premierę fonograficzną.

Obok siebie współistnieją i przenikają się różne zjawiska, które służą prezentacji walorów brzmieniowych, ekspresyjnych i technicznych saksofonów klasycznego kwartetu oraz ukazaniu wszechstronności i różnorodności tego instrumentu w różnych wariantach obsadowych. Wśród wykonawców znajduje się plejada najlepszych polskich kameralistów.

Płyty ukazały się w wydaniu albumowym w twardej oprawie, z obszernym, blisko 60-stronicowym bookletem.