Polmic - FB

opisy płyt (Z)Zygmunt Stojowski, Ludomir Różycki

Sonaty / Sonatas


Zygmunt Stojowski (1870–1946)
Sonata A-dur na fortepian i wiolonczelę op. 17 (18)
  1. I. Andante. Allegro risoluto 
  2. II. Andante
  3. III. Allegro con fuoco

Ludomir Różycki (1884–1953)
Sonata a-moll na wiolonczelę i fortepian op. 10

  1. I. Allegro 
  2. II. Andante 
  3. III. Allegro molto

                                                                                                 

Tomasz Strahl – wiolonczela 

Agnieszka Przemyk-Bryła – fortepian 

© Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Chopin University Press, UMFC CD 117 | w. 2018

„Zygmunt Stojowski i Ludomir Różycki to wybitne postacie muzyki polskiej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Obaj dali się poznać nie tylko jako ciekawi twórcy i wykonawcy, ale również jako gorący patrioci, troszczący się o losy kraju i pielęgnowanie polskości w trudnych okresach historii. Album prezentujący sonaty wiolonczelowe ich autorstwa wpisuje się w obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przypominając, jak wielką rolę w procesie budowania narodowej tożsamości odgrywa rodzima kultura” (Tomasz Strahl).

Sonata A-dur na fortepian i wiolonczelę op. 18 Stojowskiego – ucznia Ignacego Jana Paderewskiego, pierwszego polskiego kompozytora, któremu zorganizowano koncert monograficzny
w słynnej Canregie Hall – to dzieło wirtuozowskie, pełne rozmachu, z rozbudowaną, brawurową partią obu instrumentów i bogatą melodyką nawiązującą do nurtu narodowego. Jako utwór popisowy prezentował ją m.in. Pablo Casals.

W nieco innym charakterze utrzymana jest Sonata a-moll na wiolonczelę i fortepian op. 10 Różyckiego. To kompozycja bardziej intymna, odznaczająca się urokliwą melodyką, wybujałą uczuciowością, w której można odnaleźć nawiązania do polskiej muzyki ludowej.

Obie sonaty pozostają wartościowym świadectwem czasu, w którym powstały i zasługują na to, by zostały docenione.

                 

Nagranie zrealizowano 18 i 19 września 2018 r. w Warszawie, w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Realizacja nagrania, montaż, mastering:
Katarzyna Rakowiecka-Rojsza

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego