opisy płyt (A)Aleksandra Chmielewska, Dominik Lasota, Marcin Jachim, Jacek Sienkiewicz, Maciej Sułecki

Młodzi kompozytorzy warszawscy | Young Warsaw Composers


Aleksandra Chmielewska (*1993)
Fantastic scenes na orkiestrę symfoniczną (wybór | fragments, 2016)

Dominik Lasota (*1994)
Miniatury dla 16 wykonawców (2017)

Marcin Jachim (*1993)
Fantazmaty na perkusję i orkiestrę smyczkową (2013/2014)

Jacek Sienkiewicz (*1994)
Koncert na klarnet i orkiestrę smyczkową (2017)

Maciej Sułecki (*1995)
My River runs to Thee na chór mieszany i orkiestrę (2017)
Słowa: | Words: Emily Dickinson (1830–1886)

world premiere recording
live recordings

Agata Partyka, Jan Gralla – perkusja 
Mateusz Rajkowski – klarnet 
Zespół chóralny oraz instrumentalny
Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
Jan Miłosz Zarzycki, Marek Wroniszewski, Mateusz Gwizdałła – dyrygenci

© Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Chopin University Press, UMFC CD 118 | w. 2018

Płyta prezentuje orkiestrowe dzieła młodych kompozytorów warszawskich – studentów i absolwentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina odznaczających się artystyczną dojrzałością potwierdzoną licznymi nagrodami w konkursach kompozytorskich. Rejestracja utworów odbyła się w Sali Koncertowej macierzystej uczelni w ramach koncertów, podczas których zostały zaprezentowane po raz pierwszy.

Kompozycje Aleksandry Chmielewskiej, Dominika Lasoty, Marcina Jachima, Jacka Sienkiewicza i Macieja Sułeckiego łączy bogata wyobraźnia kolorystyczna, strukturalna i barwowa oraz budowanie wielopłaszczyznowych pejzaży muzycznych.

Dołączona do płyty książeczka programowa zawiera noty biograficzne kompozytorów oraz ich autorskie komentarze do przedstawionych utworów.

Nagrania zrealizowano w kwietniu 2017 i 2018 roku w Warszawie, w Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Realizacja nagrania, montaż:
Agnieszka Szczepańczyk (Chmielewska, Lasota)
Izabela Mazur (Chmielewska, Lasota)
Łukasz Zięba (Chmielewska, Jachim, Sienkiewicz, Sułecki)
Maciej Wiejaczka (Lasota)
Paweł Dudziak (Jachim, Sienkiewicz, Sułecki)

Mastering: Andrzej Brzoska

Wybór utworów, koncepcja serii: Paweł Łukaszewski

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego