Polmic - FB

opisy płyt ()Organy miasta Siedlce | Pipe organs of the town of Siedlce


Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – organy

Mark Claudle – wiolonczela; Marek Toporowski – klawesyn

 

© Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – Chopin University Press, UMFC CD 106 | w. 2018

Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa – organistka i organoznawca, konserwator-zabytkoznawca – jest aktywną popularyzatorką organów i muzyki organowej. Od 2000 r. związana jest z Siedlcami, gdzie prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz tamtejszych instrumentów. Dzięki życzliwej współpracy z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Kurią Diecezjalną Siedlecką i Zespołem Szkół Muzycznych w Siedlcach obecnie w mieście można podziwiać kolekcję 11 organów o zróżnicowanej stylistyce brzmienia i wyglądu, odznaczającą się wysoką wartością artystyczną.

„Niniejsza płyta stanowi muzyczną wizytówkę miasta, jest zaproszeniem do odkrywania w brzmieniu siedleckich organów odmiennych krain stylistycznych oraz świadectwem determinacji osób, którym nie było obojętne oddanie należnego miejsca zarówno muzyce organowej, jak i siedleckiemu instrumentarium” (Mariusz Wrona). Album prezentuje brzmienie siedmiu instrumentów w repertuarze odpowiadającym ich stylistyce. W książeczce do płyty, oprócz noty wprowadzającej, znajdują się podstawowe informacje o każdym z instrumentów, ich dyspozycje oraz zdjęcia.

Nagranie zrealizowano w 2017 roku w Siedlcach

Realizacja nagrania, montaż, mastering: | Sound engineering, editing, mastering:
Franciszek Kozłowski UCHOSTUDIO

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego | Co-financed by the Ministry of Science and Higher Education