opisy płyt (J)Jan Antoni Wichrowski, Józef Świder, Zofia Urbanyi-Krasnodębska, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Niewiadomski

Słowa dźwiękiem malowane


Jan Antoni Wichrowski Elegia o chłopcu polskim (sł. Krzysztof Kamil Baczyński)

1. Maszeruje pluton

2. Elegia o… chłopcu polskim

3. Mamie - Krzysztof

Józef Świder

4. Modlitwa do Bogarodzicy (sł. Krzysztof Kamil Baczyński)

5. Kołysanka (sł. Krzysztof Kamil Baczyński)

6. Taniec (sł. Krzysztof Kamil Baczyński)

7. Piosenka o szczęściu (sł. Krzysztof Kamil Baczyński)

8. Moja piosnka (sł. Cyprian Kamil Norwid)

Zofia Urbanyi-Krasnodębska

9. Nad grobem Julii Capuletti (sł. Cyprian Kamil Norwid)

Józef Świder

10. Pory roku (sł. Leopold Staff)

11. Jesień (sł. Leopold Staff)

12. Lubię u schyłku dnia (sł. Leopold Staff)

Cztery sonety do słów Leopolda Staffa

13. Bóg się rodzi

14. Znalazłem Boga

15. Uwielbiam Panie

16. Tyś nas wybawił

17. Kto szuka Cię… (sł. Leopold Staff)

Ignacy Jan Paderewski (opr. Stanisław Wiechowicz)

18. Polały się łzy (sł. Adam Mickiewicz)

19. Nad wodą wielką (sł. Adam Mickiewicz)

20. Piosenka dudarza (sł. Adam Mickiewicz)

21. Tylem wytrwał (sł. Adam Mickiewicz)

Stanisław Niewiadomski (opr. Stanisław Wiechowicz)

22. Zosia (sł. Adam Mickiewicz)

Wyk.: Chór Filharmonii Wrocławskiej, Agnieszka Franków-Żelazny – dyrygent

* Narodowe Forum Muzyki, CD Accord 2012 (ACD 169-2, NFM 14)

Total time: 53:26

Pierwsza płyta Chóru Filharmonii Wrocławskiej / Narodowego Forum Muzyki Słowa dźwiękiem malowane ukazała się w 2012 roku. Pod wspólnym tytułem znalazły się utwory polskich kompozytorów napisane do polskiej poezji. Cechuje je doskonałe połączenie słowa i dźwięku, co było podstawowym źródłem inspiracji interpretacyjnych dla zespołu i dyrygenta. Wybrane kompozycje są miniaturami chóralnymi z licznymi przykładami retoryki muzycznej, przedstawiającymi piękno zarówno polskiej muzyki, jak i poezji. Różni stylistycznie i oddaleni od siebie w czasie poeci dają obraz bogactwa polskiej sztuki słowa, a muzyka, będąca dziełem współczesnych polskich kompozytorów, pokazuje ich wielką wrażliwość i świadomość retoryczną.

Płyta NFM jest wynikiem współpracy z wydawnictwem CD Accord.

(Agnieszka Franków-Żelazny)