Polmic - FB

omówienia utworów (C)

A B C D E F G H J K L Ł M N O P R S T U W Z Ż


Czarnecki Sławomir

Te Deum Polskie


Te Deum Polskie na sopran, tenor, bas, chór i orkiestrę op. 59 (2018)
Te Deum Polskie powstało z inspiracji Jana Sęka – dyrektora naczelnego Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie – z myślą o uczczeniu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ta szacowna Uczelnia na stałe wpisała się w pejzaż cywilizacyjny Polski. 100-lecie KUL-u łączy się nierozerwalnie ze 100-leciem odzyskania Niepodległości. Oba wydarzenia splatają się w przedziwny sposób, będąc wyrazem mądrości i przenikliwości elit tamtego czasu. Dlatego hymn Te Deum laudamus wydaje mi się najwłaściwszym tekstem na tę okazję. Przydomek „Polskie” podkreśla intencję dziękczynną. Nie jest też gołosłownym określeniem. Zwrotki 7-13 łacińskiego hymnu zamieniłem na wybrane fragmenty z Modlitw do Boga Ojca Świętego Jana Pawła II, w języku polskim, które są zbliżone w znaczeniu do opuszczonych zwrotek hymnu. Uczelnia teraz nosi imię tego wielkiego Polaka, niegdysiejszego profesora, który przez całe swoje życie uczył nas miłości do Boga, do Wiedzy i do Ojczyzny.

Sławomir Czarnecki