Polmic - FB

recenzje płyt (T)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


Twardowski Romuald

Twardowski Romuald. Sacrum * Profanum


Nokturny I, II

1. W jasnym świetle latarni (słowa: Zofia Sosnowska-Grądmanowa)

2. Noc mdlała (słowa: Irena Newert)

Kołysanki I, II (słowa: Kazimiera Iłłakowiczówna)

3. Kołysanka Krzysi

4. Niańka Króla Heroda

Mały koncert na orkiestrę wokalną

5. Moderato

6. Allegro con grazia

Carmina de mortuis (słowa: Julian Tuwim)

7. Moment

8. Pogrzeb

9. O chorym synku

10. Nieznane drzewo

11. Lamentationes

12. Exultate, jubilate

13. Cantus s. Casimiri

14. Chwali, dusze moja, Gospoda

15. Błagosłowi dusze moja, Gospoda

16. Wsiakoje dychanije

Total time: 54:08

Wyk.: Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”, Janusz Siadlak – dyrygent

* DUX 2019 (DUX 1601)

Romuald Twardowski. Sacrum*Profanum to płyta, która w przededniu 90. urodzin polskiego kompozytora Romualda Twardowskiego zwraca uwagę na jego ważny i pokaźny wkład w rozwój polskiej muzyki chóralnej. Kariera Twardowskiego, która rozpoczęła się w latach 50-tych ubiegłego wieku i trwa do dziś to ogromny dorobek muzyczny, który stanowi trwały wkład w skarbnicę naszej kultury narodowej. Twórczość tę cechuję wielka różnorodność form i gatunków, mistrzostwo warsztatu, a jednoczy je osobowość kompozytora wiernego zasadzie: jedność w różnorodności.

Płyta współtworzona z kompozytorem, pod jego czujnym okiem, jest doskonałym uwiecznieniem jego myśli kompozytorskiej. Prezentuje dzieła zgodnie z jego zamysłem stając się tym samym wspaniałym świadectwem twórcy, a program zawarty na płycie podkreśla wagę chóralnej muzyki a cappella w jego bogatym dorobku artystycznym.

Na płycie znalazły się utwory zaliczane do twórczości świeckiej, ale również muzyka sakralna: katolicka oraz cerkiewna. W swojej twórczości Romuald Twardowski zawsze podkreślał istotę ruchu ekumenicznego i sam dążył do popularyzacji muzyki zarówno katolickiej, jak i prawosławnej.