Polmic - FB

opisy płyt (K)Koczalski Raul

String Concertos


Raul Koczalski Koncert skrzypcowy A-dur op. 84 Raul Koczalski

Koncert wiolonczelowy h-moll op. 85

Total time: 47:43

Wyk.: Agnieszka Marucha (skrzypce), Łukasz Tudzierz (wiolonczela), Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego, Wojciech Rodek (dyrygent)

* Acte Préalable 2018 (AP 0504)

Raul Koczalski, profesor klasy fortepianu w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, był światowej sławy koncertującym pianistą. Jako wybitny wirtuoz, komponował przede wszystkim dzieła fortepianowe, stanowiące istotną część jego repertuaru koncertowego. Do nurtu wirtuozowskiego należą również jego dzieła na instrumenty smyczkowe. Dzięki wydawnictwu Acte Préalable powstaje seria nagrań dzieł Raula Koczalskiego. Zostały wydane jego koncerty fortepianowe i muzyka kameralna. Niniejsza płyta prezentuje koncerty powstałe w 1915 roku: Koncert skrzypcowy A-dur op. 84 i Koncert wiolonczelowy h-moll op. 85. Co się tyczy Koncertu op. 84 – jest to pierwsze nagranie tego utworu na świecie.

Nagrania dokonali znakomici soliści: skrzypaczka dr hab. Agnieszka Marucha – wykładowczyni Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, oraz wiolonczelista Łukasz Tudzierz – absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie poprowadził Wojciech Rodek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.