Polmic - FB

opisy płyt (S)Szymon Godziemba-Trytek

Godziemba-Trytek Szymon. Choral works


1. The Mystery of Faith

2. Beatus vir

3. Sub tuum praesidium

4. O vos omnes

5. Beati misericordes

6. Miserere mei Deus, miserere mei

7. Nox praecessit

8. Si sumpsero pinnas

9. Mała suita kaszubska

10. I Domine, labia mea aperies

11. II Psalmus 102

12. III Verbum supernum

Wyk.: Chór Polskiego Radia, Vaclovas Augustinas (dyrygent), Helena Bregar (biały głos)

Total time: 60:03

* DUX 1565 (2019)

Nowy album Chóru Polskiego Radia, prowadzonego przez litewskiego dyrygenta Vaclovasa Augustinasa, poświęcony jest szczególnie bliskiej dla Szymona Godziemba-Trytka twórczości sakralnej. Płyta stanowi ciekawą egzemplifikację wielu nowatorskich zabiegów, jakich kompozytor dokonuje zarówno w zakresie integrowania i modernizowania licznych technik kompozytorskich, a także adekwatnego, względem wydźwięku poszczególnych utworów, doboru tekstów sakralnych.

W swoich utworach, które interpretować można jako deklarację wiary, odwołuje się do ksiąg Starego i Nowego Testamentu oraz modlitw, zestawiając je z tematami ważnymi dla polskiej historii i kultury. Utwory sakralne dominują w wykazie jego dzieł. Jak sam przyznaje: „To, czego poszukuję w muzyce sakralnej, to możliwość zatrzymania, przeniesienia w przestrzeń alternatywną, która skłania do refleksji, kontemplacji, wiąże się z autentycznym przeżyciem. Poszukuję przestrzeni, w której większą wartość ma możliwość zadawania pytań niż poszukiwanie na nie jasnej odpowiedzi”.

Patronat medialny nad albumem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.