Polmic - FB

opisy płyt (J)Jerzy Fryderyk Wojciechowski

„Tej!” – opera / opyra kameralna w gwarze poznańskiej


Tej! – opera / opyra kameralna w gwarze poznańskiej na dwa głosy i czterech instrumentalistów

Wyk.: Ewelina Jurga (sopran), Marcin Pawelec (bas), Marianna Jadwiga Wojciechowska (skrzypce), Ryszard Lubieniecki (akordeon), Rafał Michalik (klarnet), Pavel Rys (instrumenty perkusyjce).

Total time: 33:24

* JFWCD01 (2020)

Wyniesione z domu rodzinnego wartości i przywiązanie do regionu skłoniły poznańczyka Jerzego Fryderyka Wojciechowskiego, by wykorzystać gwarę poznańska, którą posługują się jeszcze rodowici mieszkańcy stolicy Wielkopolski i jej okolic, w tym kompozytor. Opera kameralna jego autorstwa na dwa głosy i czterech instrumentalistów powstała na zamówienie Stowarzyszenia Młodych Animatorów Kultury. Dzieło było kilkakrotnie wykonywane. Prapremiera opyry Tej! odbyła się 27 sierpnia 2015 roku na dziedzińcu Norwida poznańskiego Collegium Maius Uniwersytetu Adama Mickiewicza podczas drugiej edycji festiwalu Opera Know-how.

Jak zaznacza autor: „Opyra nie ma jednolitego stylu. Jest tworem imitującym tkankę miasta, w której znajdują się budynki z różnych, często odległych czasów. Muzyka również odwołuje się do twórczości minionych epok, a także do osiągnięć XXI wieku. Emocje podkreślane są dodatkowo przez wykorzystywane liczne palimpsesty. Są to fragmenty innych utworów muzycznych (pochodzących zarówno z muzyki artystycznej, jak i użytkowej), które stają się podstawą do nadpisania, właściwego skomponowania dzieła. Część z nich jest łatwa do rozpoznania, inne natomiast są przetworzone do tego stopnia, że zauważalne są jedynie podczas analizy muzycznej”.

Wykonawcami utworu są artyści reprezentujący różne ośrodki muzyczne Polski. Ewelina Jurga wcieliła się we wszystkie postaci żeńskie, a Marcin Pawelec – w role męskie. Czworo instrumentalistów (Marianna Jadwiga Wojciechowska, Ryszard Lubieniecki, Rafał Michalik, Pavel Rys) imituje zespoły, które jeszcze w latach 90. ubiegłego stulecia przemierzały ulice i podwórka kamienicznej zabudowy Poznania.

Nagranie utworu Jerzego Fryderyka Wojciechowskiego Tej! – opery kameralnej w gwarze poznańskiej ukazało się na płycie i jest dystrybuowane od grudnia 2020 na nośnikach fizycznych, jak i poprzez portale streamingowe. Album został wydany przez autora.

Patronat medialny nad płytą objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

http://jfwojciechowski.pl/lista-dziel/