Polmic - FB

opisy płyt (B)Beniamin Baczewski, Maciej Zakrzewski, Antoni Wojnar, Kamil Cieślik

Visions 4 Gdańsk


Beniamin Baczewski Niezmierzone wody

I. Rzucając pierścień w morskie fale

II. Elegia. Tym co z serca rozkazu

III. Oto dzień czci i chwały

Maciej Zakrzewski Nigdy więcej wojny

I. Für Danzig

II. Friede

III. Dreams

Antoni Wojnar Ulica Mariacka

Kamil Cieślik Stellaeburgum (Gwiazdogród)

I. Presto

II. Andante

III. Moderato

IV. Andante, misterioso

V. Presto

Total time: 58' 55''

Wyk.: O'Bows Quartet

*Soliton (2021)

Płyta została wydana własnym nakładem (przez zespół O'Bows Quartet) i wytłoczona przez wytwórnię SOLITON.

O’Bows Quartet powstał w Gdańsku – stąd zrodził się pomysł, aby pierwszą płytę Kwartetu Visions 4 Gdańsk poświęcić i zadedykować temu miastu. Na płycie znalazły się cztery utwory zamówione u młodych gdańskich kompozytorów, którym została pozostawiona całkowita swoboda w zakresie doboru stylu i formy utworu. Jedynym wyznacznikiem była konieczność inspiracji Gdańskiem. Każdy z nich pozostał więc wierny własnemu stylowi kompozytorskiemu, a zarazem w sposób indywidualny wyraził związaną z Gdańskiem wizję artystyczną. Nagranie zamówionych utworów będzie więc premierą fonograficzną.

Niezmierzone wody Beniamina Baczewskiego nawiązują do obchodów 100-lecia zaślubin Polski z morzem, kompozycję Nigdy więcej wojny Maciej Zakrzewski poświęcił Gdańskowi jako miastu-symbolu, alegorii marzeń o pokoju, wolności, niezależności, Ulica Mariacka Antoniego Wojnara inspirowana jest ulicą Mariacką w Gdańsku, oraz Stellaeburgum (Gwiazdogród) Kamila Cieślika nawiązuje tytułem do nazwy wybudowanego na poddaszu jednej z gdańskich kamienic obserwatorium astronomicznego Jana Heweliusza.

Płyta została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska oraz patronatem Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Nagranie zostało zrealizowane ze środków Miasta Gdańska w ramach stypendium kulturalnego oraz przy pomocy finansowej Województwa Pomorskiego.

Patronat medialny nad projektem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Magdalena Maniewska