Polmic - FB

opisy książek (S)Stefański Marek

Dziedzictwo


Petrus, 2021, 258 s.

ISBN: 978-83-7720-636-2

Książka Dziedzictwo to pasjonująca opowieść o jednej z najbardziej znaczących postaci polskiej kultury XX wieku. Droga życiowa luminarza muzyki organowej, lecz także szeroko rozumianej muzyki klasycznej, prof. Bronisława Rutkowskiego, została przedstawiona na tle burzliwych dziejów Polski i Europy, począwszy od Petersburga aż po Paryż.

Ramy powieści stanowi dynamiczna i pełna wartkiej akcji relacja z dwóch podróży, które autor książki – Marek Stefański – odbył kilka lat temu do maleńkich Komajów na Białorusi, miejsca urodzenia twórcy polskiej szkoły organowej i wychowawcy kilku pokoleń polskich muzyków, gdzie „wszystko się zaczęło". Ponownie, jak ponad sto lat temu, zabrzmiała tam muzyka wielkiego Bacha, a młodzieńcze ślady „muzycznego dziadka" Marka Stefańskiego okazały się nader silnie obecne.

Marek Stefański, polski wirtuoz organów, jest wychowankiem nestora polskich organistów, prof. Joachima Grubicha, który z kolei był najwybitniejszym sukcesorem Bronisława Rutkowskiego. Jesteśmy świadkami osobliwej „sztafety pokoleń" w przestrzeni sztuki, zarysowanej w szerokim, uniwersalnym i wielowątkowym kontekście.

Jak podkreśla w recenzji prof. Joachim Grubich, „Praca opiera się na źródłowych danych: listach do żony Zofii, rodziny, wypowiedziach w rozgłośniach Polskiego Radia, licznych artykułach oraz we wspomnieniach absolwentów Profesora. Powstaje obraz niezwykłej sylwetki wielkiego człowieka – animatora kultury polskiej, kochającego muzykę, otaczający go świat, a przede wszystkim młodzież, której poświęcił całe pracowite życie”.

Tekst wydawcy