Polmic - FB

opisy płyt (A)Anonimus

Oh drogie perły... Kolędy z kancjonałów Benedyktynek Staniąteckich


1. Angelus Domini ad Pastores

2. Narodził się nam dziś niebieski Pan

3. Puer nobis nascitur

4. Dzieciątko się narodziło

5. O Panie nasz miłościwy

6. Pueri concinite infantulo

7. Hymnisemus domino hodie

8. Chwalmysz dziś Boga z wesele

9-10. De sublimi arce

11. Gratanter iubilemus

12. Ozdobnie chwałę iemu wyrządzaymy

13. Nono anno Domini

14. O nachwalebnieisza Panno

15. W Betleemskim mieście

16. Lilay lilay Pacholątko

17. Pieśń insza o narodzeniu Pana Jezusa

18. Anyeli w Niebie śpiewają

19. Coż się to dzieie

20. Krzyknieycie muzy Olimpu ziemskiego

21. Łaska z nieba gornego

22. Largum vesper

Wyk.: Cracow Singers, Karol Kusz (dyrygent)

Total time: 44'21"

*Equinum 003 (2021)

Najnowsza płyta CD zespołu Cracow Singers, to premierowa prezentacja nieznanych dotąd kolęd, które zapisane zostały w cennych Kancjonałach, powstałych i przechowywanych od ponad 400 lat w Opactwie Benedyktynek w podkrakowskich Staniątkach. Wybrane kolędy śpiewane są w zarówno po łacinie, jak i w urodziwym bardzo języku staropolskim. Sam zapis nutowy stanowią oryginalne partytury, partytury z uzupełnieniami w obrębie np. jednego lub dwóch głosów oraz autorskie opracowania kolęd w stylu renesansowych pieśni wielogłosowych, bazujących na temacie chorałowym. Autorem nowych opracowań jest Karol Kusz – chórmistrz zespołu Cracow Singers.

Cracow Singers oraz zaproszeni goście – Tomas Celis Sanchez (instrumenty perkusyjne), Mateusz Kowalski (viola da gamba), Filip Presseisen (pozytyw) – przenoszą nas w dawne wieki, w dawny czas Świąt Bożego Narodzenia...

Płyta została zarejestrowana o kościele Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha w Staniątkach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu

„Muzyczny ślad", realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Miasta Krakowa.

Karol Kusz

https://www.cracowsingers.pl/