Polmic - FB

opisy płyt (A)Andrzej Krzanowski, Wojciech Widłak, Andrzej Dobrowolski, Witold Lutosławski, Benedykt Konowalski, Antoni Szałowski

LLLeggiero Woodwind Trio


1. A. Krzanowski – Partita na obój, klarnet i fagot. I Preludium

2. A. Krzanowski – Partita na obój, klarnet i fagot. Intermezzo I

3. A. Krzanowski – Partita na obój, klarnet i fagot. II Ostinato

4. A. Krzanowski – Partita na obój, klarnet i fagot. Intermezzo II

5. A. Krzanowski – Partita na obój, klarnet i fagot. III Nokturn

6. A. Krzanowski – Partita na obój, klarnet i fagot. Intermezzo III

7. A. Krzanowski – Partita na obój, klarnet i fagot. IV Choral

8. A. Krzanowski – Partita na obój, klarnet i fagot. V Postludium

9. W. Widłak - Salve Regina. Alegoria na trio stroikowe

10. W. Lutosławski – Trio na obój, klarnet i fagot. I Allegro moderato

11. W. Lutosławski – Trio na obój, klarnet i fagot. II Poco adagio

12. W. Lutosławski – Trio na obój, klarnet i fagot. III Allegro giocoso (Rondo)

13. A. Dobrowolski – Trio na obój, klarnet i fagot. I Allegro vivo

14. A. Dobrowolski – Trio na obój, klarnet i fagot. II Adagio

15. A. Dobrowolski – Trio na obój, klarnet i fagot. III Vivo

16. B. Konowalski – Mini-Rondo na trio stroikowe

17. A. Szałowski – Trio na obój, klarnet i fagot. I Allegro

18. A. Szałowski – Trio na obój, klarnet i fagot. II Andante

19. A. Szałowski – Trio na obój, klarnet i fagot. III Gavotte

20. A. Szałowski – Trio na obój, klarnet i fagot. IV Allegro

Total time 66‘32“

Wyk.: LLLeggiero Woodwind Trio

*Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów (2021)

Nowość fonograficzna LLLeggiero Woodwind Trio to połączenie tradycji i nowatorstwa w programie albumu, który prezentuje współczesną polską muzykę na trio stroikowe. Dzieła takich twórców, jak Andrzej Krzanowski (nagrania Partity dokonano na podstawie rękopisu), Wojciech Widłak, Andrzej Dobrowolski i Benedykt Konowalski, doczekały się premierowej rejestracji audio.

Nagrania dokonano dzięki stypendium z Funduszu Popierania Twórczości Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz ze środków Związku Artystów Wykonawców – STOART.

Więcej informacji:

https://spmk.com.pl/publikacja/llleggiero-woodwind-trio/