Polmic - FB

opisy książek ()Granice muzyki – granice wolności. Wokół konferencji kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 roku


red. naukowa: Krzysztof Brzechczyn, Rafał Ciesielski, Poznań–Warszawa, Instytut Pamięci Narodowej, 2021, 278 s.

Studia i Materiały Poznańskiego IPN. Tom LI

ISBN 978-83-8229-231-2

W książce przedstawiono genezę, przebieg, kulisy i rozmaite aspekty podporządkowania twórczości muzycznej poprzez wprowadzanie socrealistycznych wzorców komponowania muzyki oraz organizacji życia muzycznego w warunkach narzuconego po II wojnie światowej systemu komunistycznego.

Publikacja w ramach oddziałowego projektu badawczego IPN „Metodologiczne i teoretyczne problemy badania najnowszej historii Polski”. Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

(Tekst wydawcy)