Polmic - FB

opisy płyt (M)Miłosz Magin

-


Stabat Mater
Musique des morts
Koncert fortepianowy nr 3
Polskie miniatury
Sonatina
Polski tryptyk
Polka


Wyk.: Miłosz Magin - fortepian, Orkiestra Filharmonii Łódzkiej, dyr. Wojciech Czepiel
* Polskie Nagrania 1992 - PNCD 129, DDD 67'34"
Miłosz Magin to jeden z tych polskich kompozytorów i pianistów, którzy podzielili swoje życie pomiędzy dwie ojczyzny. Może właśnie dlatego jego nazwisko bardziej znane jest nie w Polsce, gdzie się urodził, ale we Francji, gdzie od 1960 roku aż do śmierci (w 1999 roku) mieszkał i tworzył. Niekórzy miłośnicy muzyki Fryderyka Chopina przypominają go sobie z pewnością jako jednego z laureatów V Konkursu Chopinowskiego w 1955 roku, a następnie jako wybitnego interpretatora utworów Chopina. Jednak warto pamiętać, że Miłosz Magin - obok pianistyki - zajmował się również kompozycją. Na niniejszej płycie zostały zarajestrowane jedne z najbardziej znaczących jego dzieł - mające nie tylko wartość artystyczną, ale przypominające również o polskim rodowodzie ich twórcy. Po spokojnym, rozmodlonym Stabat Mater i mrocznej (skomponowanej po wypadku samochodowym) Music of the Dead rozbrzmiewa ostatni z jego trzech koncertów fortepianowych, napisany w 1970 roku. W drugiej z pięciu części Koncertu kompozytor wprowadził motywy nawiązujące do muzyki podhalańskiej. Następujące po nim fortepianowe Polskie miniatury to stylizacje polskich tańców ludowych, m.in. krakowiaka, mazura, kujawiaka i oberka. Trzy ostatnie z tańców stały się również podstawą Polskiego tryptyku. Płytę wieńczy humorystyczna Polka, którą Magin napisał jeszcze w Polsce w 1947 roku. Dodatkowym atutem nagrania jest niewątpliwie obecność nazwiska kompozytora wśród wykonawców oraz obszerny odautorski komentarz do utworów, zamieszczony w książeczce dołączonej do wydania.