Polmic - FB

opisy książek (J)Janicka-Słysz Małgorzata, Malecka Teresa, Szwajgier Krzysztof (red.)

Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane Profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin


Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001, s. 869.
Publikacja, będąca księgą jubileuszową wybitnego muzykologa krakowskiego - Mieczysława Tomaszewskiego, zawiera zbiór referatów (w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim) podzielony na tematyczne działy: Fenomen Chopina, W kręgu pieśni, Tradycja, W stronę teorii i estetyki. Owe tematyczne grupy stanowią krąg zainteresowań naukowych Tomaszewskiego. Ponadto publikacja została wzbogacona szczegółową kroniką życia jubilata, bibliografią jego prac naukowych oraz dodatkiem Mieczysław Tomaszewski w fotografii.