Polmic - FB

opisy książek (I)Idaszak Danuta

Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków


Musica Iagellonica, Kraków 2001, s. 556.
Zasadniczą część niniejszej pracy stanowi katalog tematyczny muzykaliów gnieźnieńskich sporządzony na podstawie nut zachowanych w Archiwum Archidiecezjalnym Gniezna. Publikacja obejmuje repertuar od drugiej połowy XVIII wieku i wiek XIX. Katalog rękopisów nut sporządzono według międzynarodowych przepisów dotyczących ich katalogowania, stworzonych przez zespół pracowników koordynujących prace nad RISM - Répertoire International des Sources Musicales (Międzynarodowy Inwentarz Źródeł Muzycznych). Dostosowanie opisu każdego rękopisu do norm międzynarodowych umożliwia korzystanie z katalogu osobom nie znającym języka polskiego. Praca zawiera również Słownik muzyków gnieźnieńskich, w którym uwzględniono nazwiska muzyków i kopistów. Ponadto publikacja została uzupełniona aneksami zawierającymi spisy muzykaliów i instrumentów muzycznych z lat 1835 i 1843. Celem niniejszej pracy, jak zaznacza we wstępie autorka, jest "możliwie najbardziej zwięzłe opisanie każdego rękopisu, tak by poszczególne utwory mogły być przedmiotem dalszego opracowania i badań, by wykonawcy, a zwłaszcza dyrygenci, zainteresowali się tymi kompozycjami i przywrócili je na nowo do repertuaru."