Polmic - FB

opisy książek (M)Maciejewicz Dorota

"Zegary nie zgadzają się ze sobą." Spór o czas w muzyce drugiej połowy XX wieku


Instytut Sztuki PAN, Warszawa 2000, s. 197.
Problem czasu w muzyce stał się dla autorki źródłem rozważań na temat jego postrzegania przez twórców drugiej połowy XX wieku. "Jak nigdy przedtem, kompozytorzy XX wieku uczynili czas przedmiotem eksperymentu, zarówno kształtując ten wymiar w kompozycjach, jak i próbując przenikać jego właściwości w refleksji teoretycznej. (...) Różnorodność idei czasu wytworzyła napięcie, które wyraża się między innymi w sporze o czas, toczonym przez kompozytorów. Historia tego sporu nie była dotąd przedmiotem badań, a jest on niewątpliwie ważnym elementem obrazu muzyki XX wieku, który daje wgląd w przekształcenia świadomości, a tym samym techniki kompozytorskiej i przedstawia je w innym świetle. Kompozytorzy bardzo wyprzedzili pod tym względem teoretyków" - pisze autorka we wstępie pracy. Pierwszą część książki stanowią filozoficzne rozważania, refleksje kompozytorów na temat czasu. W drugiej części publikacji autorka przybliża problem czasu analizując kompozycje znaczących twórców muzyki XX wieku: Karlheinza Stockhausena, Krzysztofa Pendereckiego, Mortona Feldmana, Lukasa Fossa, Luisa Andriessena i Jonathana D. Kramera.