Polmic - FB

opisy płyt (W)Wojciech Kilar

Missa pro pace


Wyk.: Izabella Kłosińska - sopran, Jadwiga Rappé - alt, Charles Daniels - tenor, Romuald Tesarowicz - bas, Chór i Orkiestra Filharmonii Narodowej, dyr. Kazimierz Kord
* CD Accord 2001 - ACD 079-2, DDD 64'29''
Niezbyt obfitą polską twórczość mszalną ostatniego półwiecza, reprezentowaną przez dwie msze żałobne - Requiem Romana Maciejewskiego i Polskie Requiem Krzysztofa Pendereckiego - wzbogaciła w roku 2001 Missa pro pace Wojciecha Kilara. Skomponowana na okoliczność obchodów 100-lecia Filharmonii Narodowej, nawiązuje do tradycyjnych wzorców utworu skupiającego się na wyrażeniu Słowa Bożego. Dominuje w niej prostota (monodia chorałowa, surowa polifonia, diatoniczność) i ascetyczność (oszczędna instrumentacja) oraz nastrój medytacji, kontemplacji, modlitewnego skupienia. Kilar stosuje tutaj środki charakterystyczne dla jego twórczości od dłuższego czasu, mimo to wstrzemięźliwość Mszy o pokój jest niezwykła. Do nastroju muzyki znakomicie dostosowali się wykonawcy, interpretując muzykę Kilara powściągliwie i z powagą.