Polmic - FB

opisy płyt ()-

Piano Trios


Panufnik Andrzej Trio fortepianowe
Malawski Artur Trio fortepianowe
Twardowski Romuald Trio fortepianowe.
Wyk.: Trio Cracovia
* CD Accord 2000 - ACD 087-2, DDD 51'31''
Zespół “Trio Cracovia” tworzą trzej utalentowani muzycy na co dzień związani z zagranicznymi instytucjami muzycznymi. Krzysztof Śmietana - skrzypek - wykłada w Guildhall School od Music and Drama w Londynie, wiolonczelista Julian Tryczyński naucza na Uniwersytecie Shenandoah w Stanach Zjednoczonych, a pianista Jerzy Tosik - Warszawiak mieszka i prowadzi działalność artystyczną w Islandii. Nagrywając płytę Piano Trios wybrali natomiast repertuar polski, na dodatek - współczesny, niewątpliwie przypominając, że choć nie mieszkają w rodzinnym kraju - nadal pozostają Polakami.
Trzy zarejestrowane utwory pochodzą z trzech różnych okresów XX wieku. Najwcześniejszy - Trio Andrzeja Panufnika - powstał w 1934 roku, a napisany został jeszcze ręką studenta Konserwatorium Warszawskiego. Kompozycja zachwyca nie tylko młodzieńczą witalnością, ale także dojrzałością warsztatu. Ma przy tym wiele rozpoznawalnych cech indywidualnego stylu Panufnika (przejrzystość faktury, zwartość formalna, specyficzna harmonika). Kolejne Trio - Artura Malawskiego - pochodzi z lat 1951-53. To utwór niezwykle ekspresyjny, porywający spontaniczną, wartką narracją muzyczną. Ostatnia kompozycja - Romualda Twardowskiego - została napisana w 1987 roku w duchu klasycyzującym. Stąd odnajdziemy w niej i łatwo uchwytne tematy, i logiczną, czytelną formę.