Polmic - FB

opisy płyt (W)Witold Lutosławski

Selected WorksUwertura smyczkowa
Muzyka żałobna
Gry weneckie
Partita na skrzypce i orkiestrę
Interludium

Wyk.: Krzysztof Jakowicz - skrzypce, Krystyna Borucińska - fortepian,
Sinfonia Varsovia,
dyr. Wojciech Michniewski
* CD Accord 1996 - ACD 029, DDD 55'39''
Za komentarz do tej niezwykłej płyty z utworami najwybitniejszego polskiego kompozytora XX wieku - Witolda Lutosławskiego - niech posłużą słowa Michała Bristigera, znanego muzykologa, nakreślone 8 lutego 1994 roku, zatem w dzień po śmierci artysty, a zamieszczone w książeczce dołączonej do wydania: „JEGO odejście odczuliśmy jako ból osobisty, a było ono sejsmicznym drgnieniem całej naszej kultury. Świat dźwięków - powiadają - jest ulotny w czasie, w przestrzeni i w historii, jakże więc to się dzieje z muzyką Witolda Lutosławskiego, iż odczuwamy ją jak opokę muzyczną w tej burzliwej historii muzyki naszego stulecia? Była Jego ekspresją osobistą, a zarazem należy do materii duchowej Polaków. Lutosławski exegit monumentum całej naszej kulturze. Że był polskim kompozytorem to za mało powiedzieć. (...) Witold Lutosławski dał swej ojczystej kulturze muzycznej to najwyższe, co artysta stworzyć może: szczyt współczesnej twórczości muzycznej, a zarazem punkt triangulacyjny całego jej obszaru. Kto nie zna muzyki Witolda Lutosławskiego znać muzyki polskiej nie może, ani jej zmierzyć”.
Utwory zarejestrowane na płycie dają dobrą sposobność poznania muzyki Lutosławskiego „w przekroju”, bo pochodzą z różnych okresów jego twórczości: od 1949 roku, kiedy powstała Uwertura smyczkowa, do 1989 - roku powstania Interludium. I można poznawać tę muzykę z dużą przyjemnością, bo Sinfonia Varsovia pod batutą Wojciecha Michniewskiego gra znakomicie. Wyśmienitym solistą w Particie jest Krzysztof Jakowicz , dający wspaniały popis wirtuozerii skrzypcowej, połączonej integralnie z głębokim zaangażowaniem emocjonalnym. Krystyna Borucińska gra tutaj ważną partię fortepianu. Zamyka płytę dzieło wyjątkowe: Interludium. I wyjątkowy też osiągnęła tu Sinfonia Varsovia pod Michniewskim stan skupienia.