Polmic - FB

opisy książek (J)Janicka-Słysz Małgorzata

Vytautas Bacevičius i jego idee muzyki kosmicznej


Akademia Muzyczna w Krakowie, Kraków 2001, s. 181.
Niniejsza publikacja jest pierwszą monografią Vytautasa Bacevičiusa - litewskiego kompozytora, pianisty i pedagoga. Problematyka wyznaczona tytułem książki została zaprezentowana w trzecim rozdziale, w którym autorka omawia idee muzyki kosmicznej, źródła kosmicznych inspiracji Bacevičiusa oraz duchowe doświadczenia kompozytora. W pozostałych rozdziałach, stanowiących tło dla zagadnienia muzyki kosmicznej, przedstawiono światopogląd Bacevičiusa, ewolucję jego twórczości, a także poetykę kompozytora w świetle czterech wybranych kosmicznych koncepcji muzyki. W ostatnim rozdziale, obok Kalendarium życia i twórczości oraz spisu utworów kompozytora zamieszczono Słownik ważniejszych terminów Bacevičiusa związanych z muzyką kosmiczną.