Polmic - FB

opisy płyt ()-

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi - Katedra Kompozycji Vol. 2


Kiesewetter Tomasz Opowieść o dziurawym bębnie
Grzeszczak Krzysztof Moment musical na orkiestrę smyczkową
Kaczorowski Sławomir Koncert na akordeon i orkiestrę kameralną
Bauer Jerzy Introdukcja i trzy modlitwy o pokój na orkiestrę smyczkową
Przybylski Bronisław Kazimierz Sinfonia anniversario

Wyk.: Bogdan Dowlasz - akordeon, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Łodzi,
dyr. Zdzisław Szostak, Orkiestra Smyczkowa Akademii Muzycznej w Łodzi, dyr. Barbara Sobolczyk
* Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 2002 - AM 0004, ADD 62'27''
Płyta prezentuje wybrane utwory orkiestrowe współczesnych kompozytorów łódzkich, związanych obecnie lub w przeszłości z Katedrą Kompozycji Akademii Muzycznej w Łodzi. Otwiera ją neoklasyczna uwertura do opery Opowieść o dziurawym bębnie Tomasza Kiesewettera. Kontrastuje z nią najnowsza kompozycja spośród wszystkich nagranych, napisany w 1998 roku sonorystyczny Moment musical Krzysztofa Grzeszczaka. Podobnie Koncert na akordeon i orkiestrę Sławomira Kaczorowskiego, dedykowany jego wykonawcy, znanemu polskiemu akordeoniście - Bogdanowi Dowlaszowi, również charakteryzuje uwypuklanie kolorystyki, ukazujące całe spektrum możliwości brzmieniowych i wyrazowych solowego instrumentu. Następująca po nim Introdukcja i 3 modlitwy o pokój Jerzego Bauera przynosi motywy o pogłębionym dramatyzmie, z przewagą brzmień ostrych, dysonujących, niepokojących. Płytę zamyka Sinfonia Anniversario Przybylskiego, w której klasyczne wzorce formalne (passacaglia, fantazja, fuga) w sposób niezwykle ciekawy zrealizowane zostały nowoczesnymi środkami, eksponującymi swoiste barwy instrumentów dętych i perkusyjnych.