Polmic - FB

opisy płyt ()-

Josef Bulva spielt Martinů, Berger, Skriabin. Berühmte Klevierwerke des 20. JahrhundertsMartinů Bohuslav Sonata nr 1
Berger Roman Suita na fortepian op. 1 fis-moll
Skriabin Alexander Sonata nr 3 na fortepian op. 23

Wyk.: Josef Bulva - fortepian
* Mediaphon 1991 - MED 72.124, DDD 56'55''
Na niniejszej płycie, opatrzonej wiele mówiącym tytułem - Słynne utwory fortepianowe XX wieku - znalazły się trzy kompozycje twórców, reprezentujących trzy bliskie, choć różne kręgi narodowe: Sonata nr 1 czeskiego artysty I połowy XX wieku - Bohuslava Martinů, Suita op. 1 fis-moll Polaka na stałe mieszkającego na Słowacji - Romana Bergera i Sonata nr 3 op. 23 rosyjskiego kompozytora przełomu XIX i XX wieku - Aleksandra Skriabina. W pierwszej odnajdziemy wpływy muzyki ludowej i dawnych chorałów. Drugą - Suitę Bergera - pochodzącą z 1961 roku, cechuje charakterystyczny styl toccatowy. Warto podkreślić, że utwór powstał przy współpracy z Josefem Bulvą, czeskim pianistą, wykonawcą niniejszej płyty. Ostatnia kompozycja - Sonata Skriabina - wyróżnia się niezwykłą ekspresją, dramatyzmem, tak typowym dla muzyki twórcy Poematu ekstazy.