Polmic - FB

opisy płyt ()-

By lutnia mówić umiała...


Anonim
Dobry taniec polski, Taniec polski, Tak ludzie mówią
Maffon Franciszek
Fantasia - Fuga, Ogn`un s`iganna, Come viver mi posso
Polak Jakub Reys
Preludium, Fantasia nova, Gaillarde, Volta polonica, Branle de St. Nicolas, Sarabande, Volte, Courante
Cato Diomedes
Preludium
Długoraj Wojciech
Fantasia, Villanella, Finale, Fantasia, Chorea polonica, Volte, Taniec polski
Bakfark Valentin
Fantasia, Czarna krowa, Non dite mai
Mikołaj z Krakowa
Bona calata

Wyk.: Zalewski Marcin - lutnia, Gondko Michał - lutnia
* DUX 2003 -DUX 0408, DDD 71'49''
Historia polskiej muzyki lutniowej sięga wczesnych lat XV wieku, a jej złoty wiek przypada na XVI stulecie. Z tego też okresu pochodzą zarejestrowane na płycie kompozycje. Antologia ta ukazuje całą pełnię możliwości brzmieniowych i technicznych instrumentu, a także obrazuje najważniejsze cechy ówczesnej muzyki. Najwięcej miejsca zajmują w niej niezwykle popularne wtedy tańce opatrzone tytułami Dobry taniec polski i Taniec polski. Oprócz nich znajdziemy tu także kompozycje wielogłosowe, polifoniczne o charakterze poważnym (utwory Maffona i Bakfarka), a także lżejszym, często bogato ozdobione typowymi dla lutni ornamentami (utwory Polaka i Długoraja). Wszystkie kompozycje nagrane zostały w interpretacji dwóch wybitnych polskich lutnistów - Marcina Zalewskiego i Michała Gondko - grających na instrumentach zbudowanych według wzorów renesansowych.