opisy płyt (M)Mieczysław Karłowicz

-


Koncert skrzypcowy A-dur op. 8
Symfonia e-moll op. 7 "Odrodzenie"

Wyk: Konstanty Andrzej Kulka - skrzypce, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyr. Witold Rowicki, Pomorska Orkiestra Symfoniczna Bydgoszczy, dyr. Bohdan Wodiczko
* Olympia 1988 - OCD 304, AAD 70'25''
Twórczość Mieczysława Karłowicza nie jest obszerna. Kompozytor w ciągu swego krótkiego życia, zakończonego tragicznie w Tatrach, skomponował zaledwie czternaście dzieł opusowanych (w tym pieśni, symfonię, koncert skrzypcowy i 8 poematów symfonicznych). Mimo to ogromna wartość historyczna i artystyczna utworów zaważyła na tym, iż jego nazwisko trwale zapisało się w historii muzyki polskiej, a kompozycje często powracają na estrady koncertowe. Szczególne miejsce zajmują w dorobku Karłowicza dwa prezentowane na płycie utwory. Symfonia e-moll "Odrodzenie" powstała w latach 1900-02 jako ostatnia "szkolna" kompozycja. Przed jej wykonaniem w 1903 roku kompozytor dopisał do niej obszerny pozamuzyczny program (opublikowany w dzienniku "Słowo Polskie"), w którym odnajdziemy wątki pełne smutku, żalu, zadumy nad światem, rozmyślania na temat woli walki prowadzącej do odrodzenia. W warstwie muzycznej Symfonia reprezentuje typową kompozycję neoromantyczną. Niedługo potem Karłowicz skomponował "w dowód uwielbienia i wdzięczności" dla swojego dawnego nauczyciela gry na skrzypcach - Stanisława Barcewicza - Koncert skrzypcowy A dur, najbardziej udany utwór okresu młodzieńczego. Swoją popularność, która trwa do dziś, zawdzięcza niewątpliwie pięknym, lirycznym tematom muzycznym. Jest to z pewnością jeden z najpiękniejszych koncertów skrzypcowych w literaturze światowej. Szkoda, że poza Polską mało znany...