Polmic - FB

opisy płyt ()-

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Dzieła orkiestrowe


Karłowicz Mieczysław Odwieczne Pieśni
Paciorkiewicz Tadeusz Adagio i Allegro
Baird Tadeusz Cztery Nowele
Lutosławski Witold Koncert na orkiestrę

Wyk.: Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie, dyr. Witold Rowicki, Orkiestra Kameralna Filharmonii Narodowej, dyr. Karol Teutsch, Orkiestra Symfoniczna Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie, dyr. Stanisław Wisłocki, dyr. Bohdan Wodiczko
* Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie 2002 - AMFC 001, ADD 69'24''
Płyta niniejsza, oznaczona numerem 001, jest pierwszym wydawnictwem fonograficznym Akademii Muzycznej w Warszawie. Oto jak o jej genezie i planach wydawniczych uczelni piszą twórcy krążka: "Na posiedzeniu Senatu w 2001 roku Rektor Uczelni, Prof. Ryszard Zimak, zwrócił uwagę na konieczność podjęcia badań i dokumentacji pełnej działalności Akademii. W odpowiedzi na tę cenną inicjatywę Prof. Ryszarda Zimaka przystępujemy - po raz pierwszy - do edycji fonograficznych. Archiwum Fonoteki AMFC posiada bogaty zasób taśm z nagraniami kompozycji polskich utrwalonych na koncertach, odbywających się w naszej uczelni. Wykonawcami są wybitni artyści (pedagodzy i absolwenci Akademii) oraz zespoły muzyczne. Chociaż są to tzw. «Live Recording» mają walor autentyczności. Będzie to więc cenny i znakomity dokument działalności i pracy artystycznej Akademii." Edycję otwiera płyta z dziełami orkiestrowymi Mieczysława Karłowicza, Tadeusza Paciorkiewicza, Tadeusza Bairda i Witolda Lutosławskiego, nagranymi w latach 1968-86.