Polmic - FB

opisy płyt ()-

Kwintety dęteSzeligowski Tadeusz Kwintet dęty
Bacewicz Grażyna Kwintet dęty,
Inkrustacje na róg i zespół kameralny

Kilar Wojciech Kwintet dęty

Wyk.: Kwintet Dęty Filharmoników Krakowskich: Krzysztof Kawula - flet, Mariusz Pędziałek - obój, Jan Cielecki - klarnet, Mirosław Płoski - róg, Zdzisław Bogacz - fagot, zespół instrumentalny: Anna Sikorzak-Olek - harfa, Jan Pilch - perkusja, Mirosław Płoski - róg, Krzysztof Kawula - flet, Bogusława Ziegelheim - skrzypce, Agata Zając - wiolonczela, Marek Kalinowski - kontrabas
* Acte Préalable 2001 - AP 0044, DDD 61'43''
Kwintet Dęty Filharmoników Krakowskich powstał w 1992 roku, powołany przez muzyków orkiestry Filharmonii Krakowskiej. Jego repertuar obejmuje utwory od klasycznych po współczesne, przy czym szczególne miejsce zajmują w nim kompozycje polskich artystów. Na niniejszej płycie zarejestrowane zostały jedne z najbardziej interesujących dzieł naszych kompozytorów XX wieku przeznaczone na kwintet dęty (flet, obój, klarnet, fagot i róg) oraz jedna kompozycja na róg i zespół kameralny. Trzy kwintety dęte autorstwa Tadeusza Szeligowskiego, Grażyny Bacewicz i Wojciecha Kilara reprezentują stylistykę neoklasycyzmu, stąd cechuje je klarowna, logiczna budowa, prosta faktura oraz prymat melodyki, harmoniki i rytmiki nad innymi elementami. Ich charakter oscyluje od lekkiego, pogodnego, a miejscami lirycznego (Szeligowski), poprzez zabarwiony motywami ludowymi (Kilar), aż do tanecznego, motorycznego, nawiązującego do muzyki barokowej (Bacewicz). Płytę dopełniają sonorystyczne Inkrustacje Grażyny Bacewicz.