Polmic - FB

opisy płyt (W)Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki, Sergei Prokofiev

-


Lutosławski Witold Preludia taneczne
Górecki Henryk Mikołaj Recitativa i ariosa "Lerchenmusik" op. 53
Sergei Prokofiev Uwertura na tematy hebrajskie

Wyk: Camerata Vistula
* Olympia 1990 - OCD 343, DDD 60'23''
Nie ma w muzyce współczesnej zbyt wielu utworów dla klarnetu. Większe zainteresowanie twórców budzą skrzypce czy fortepian, a z dętych chyba flet czy obój. Toteż takie utwory, jak Preludia taneczne na klarnet i osiem instrumentów Witolda Lutosławskiego, albo Recitativa i ariosa "Lerchenmusik" na klarnet, wiolonczelę i fortepian Henryka Mikołaja Góreckiego należą do rzadkości. Lutosławski napisał trzy wersje swoich Preludiów, tutaj mamy do czynienia z najpóźniejszą, pochodzącą z 1959 roku. Kompozytor nawiązuje do muzyki ludowej, ale równocześnie nurt "folklorystyczny" w swojej twórczości tym utworem zamyka, określając nawet Preludia jako "pożegnanie z folklorem". Recitativa i ariosa - Lerchenmusik Henryka Mikołaja Góreckiego skomponowane w latach 1984-85 odwołują się w warstwie muzycznej do śpiewu tytułowego skowronka (Lerche), a na "Warszawskiej Jesieni” w 1985 roku, kiedy odbyło się prawykonanie kompletnej wersji utworu, zrobiły duże wrażenie. Te dwie pozycje uzupełnione Uwerturą na tematy hebrajskie Prokofiewa tworzą bardzo interesujący i dzięki muzykom zespołu Camerata Vistula efektownie brzmiący zestaw utworów z klarnetem.