Polmic - FB

opisy płyt ()-

Iże Chieruwimy. Panorama muzyki cerkiewnej. Hajnówka 1991-2001


Znamiennyj raspiew, Chieruwimskaja, Jedinorodnyj Synie, Christos woskresie, Błażen muż, Prokimen Pomianu imia Twoje, Nie otwierżi mienie, Gospodi, Boże moj, Siej dień radosti i wiesielija, Da woskresniet Bog, Priiditie, wospoim ludije, Koncert duchowny na 16 głosów, Gospodi pomiłuj, Wieczeri Twojeja tajnyja, Swietie tichij, S nami Bog, Błagosłowi, dusze moja, Gospoda, Wieruju, Dostojno jest, Sowiet Prewiecznyj, Otcze nasz, K Bogorodice prileżno, Utwierdi Boże, Woskliknitie Gospodiewi, Woskriesienije Christowo, Bogorodice Diewo radujsia, Priiditie, pokłonimsia, Kantyk św. Symeona, Z "Apokalipsy": Pieczęć I, Przypowieść, Błogosłowi, Wsiakoje dychanije, Osanna II, Chwali, dusze moja, Gospoda

Wyk: Chór Męski "Nabat", dyr. Aleksander Brandow
Chór Kameralny "Kijów", dyr. Mikoła Gobdycz
Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej, dyr. Marta Kierska-Witczak
Chór Swiato-Ozieranskiej Cerkwi - Charków, dyr. Wiaczesław Bojko
Męski Chór Kameralny "Bojan", dyr. Bogdan Antkiw
Chór Mińskiego Duchownego Seminarium przy Żyrowickim Monasterze, dyr. Ks. Andriej Skrobot
Studencki Chór Kameralny "Switycz", dyr. Ludmiła Kostenko
Chór Nauczycielski "Bel Canto", dyr. Jan Połowianiuk
Chór Soboru Św. Trójcy "Oranta", dyr. Wasyl Majsiuk
Chór Dziecięcy "Tawriczeskij Błagowiest", dyr. Olga Szapowałowa
Chór Wydziału Dyrygentury Białoruskiej Akademii Muzycznej w Mińsku, dyr. Wiktor Rowdo
Chór Akademicki Politechniki Częstochowskiej, dyr. Janusz Siadlak
Chór "Non Serio" Radia Plus, dyr. Beata Pawlak
Zespół Wokalny "Kiedrowa", dyr. Aleksander Kiedrow
Chór Kameralny "Continuo" - Gdańsk, dyr. Marek Kurysz
Chór "Św. Kliment Ohridski", dyr. Pancze Josifov
Capella Musicae Antiquae Orientalis - Poznań, dyr. Leon Zaborowski
Chór Nauczycielski "Collegium Baccalarum" - Olsztyn, dyr. Jan Połowianiuk
Zespół Męski Muzyki Cerkiewnej - Warszawa, dyr. Ks. Jerzy Szurbak
Chór Męski Politechniki Poznańskiej "Cantamus", dyr. Jacek Benn
Chór Młodzieżowy Soboru św. Mikołaja - Białystok, dyr. Ks. Aleksander Łysynkiewicz
Chór Katedry św. Marii Magdaleny - Warszawa, dyr. Ks. Sergiusz Bowtruczuk
Chór Muzyki Cerkiewnej - Ryga, dyr. Ks. Joann Szenrok
Chór Katedry pw św. Aleksandra Newskiego, dyr. Anna Derevjanikova
Chór Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie, dyr. Małgorzata Orawska
Chór Katedry Przemienienia Pańskiego - Lublin, dyr. Włodzimierz Wołosiuk
Zespół "Swietilen", dyr. Dymitr Garkawi
Chór Politechniki Śląskiej, dyr. Czesław Freund
* Fundacja "Muzyka Cerkiewna" 2002 - CD1-H006, DDD 63'53", CD2-H007, DDD 62'13"
Jubileusz 20-lecia Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce stał się okazją do utrwalenia na dwóch płytach najwybitniejszych utworów, zespołów i interpretacji, prezentowanych podczas koncertów festiwalowych. Tworzą one jedyną w swoim rodzaju panoramę muzyki cerkiewnej - od chorału bizantyjskiego poprzez wielogłosową twórczość renesansu, baroku, klasycyzmu i romantyzmu, aż po kompozycje współczesne, w tym utwory kompozytora stale współpracującego z organizatorami festiwalu - Romualda Twardowskiego (Wsiakoje dychanije, Osanna II, Chwali, dusze moja, Gospoda).