Polmic - FB

opisy płyt ()-

Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Utwory kameralne


Maklakiewicz Jan Tryptyk
Szałowski Antoni Sonatina
Rudziński Witold Sonata Pastorale
Perkowski Piotr Niebo w Ogniu sześć pieśni do słów Elżbiety Szemplińskiej
Sikorski Kazimierz Sekstet smyczkowy

Wyk.: Kazimierz Wiłkomirski - wiolonczela, Maria Wiłkomirska - fortepian, Ludwik Kurkiewicz - klarnet, Jerzy Lefeld - fortepian, Roman Lasocki - skrzypce, Urszula Bożek-Musialska - fortepian, Bożena Betley - śpiew, Irena Zalewska - fortepian, Tadeusz Gadzina, Paweł Łosakiewicz, A. Paciorkiewicz, M. Marczyk, W. Walasak, J. Andrzejczak sekstet smyczkowy
* Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie 2002 - AMFC 002, ADD 71'54''
To druga płyta wydana przez Akademię Muzyczną w Warszawie. Po pierwszej, na której zostały zaprezentowane utwory orkiestrowe, tym razem przedstawiane są kompozycje kameralne wybrane z Archiwum Fonoteki uczelni w znakomitych, historycznych już dziś interpretacjach. Latami powstania obejmują długi okres - prawie 60 lat: najstarszy utwór - Sekstet smyczkowy Kazimierza Sikorskiego - został skomponowany w 1920 roku, najnowszy - Sonata pastoralna Witolda Rudzińskiego - w roku 1978. Wczesne utwory pozostają w kręgu stylistyki neoklasycznej o proweniencji francuskiej (Sekstet Sikorskiego, Tryptyk Jana Maklakiewicza, Sonatina Antoniego Szałowskiego). Późniejsze wykorzystują nowoczesne środki, głównie w zakresie brzmienia (Niebo w Ogniu Piotra Perkowskiego, Sonata Rudzińskiego).