Polmic - FB

opisy płyt ()-

Gaude Mater 2. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej, Częstochowa 1990-2000


Łukaszewski Paweł Vesperae pro defunctis (Nieszpory żałobne) per coro gregoriano, due cori misti, organo piccolo, organo grande ed orchestra
Jasiński Marek Da pacem Domine per alto, baritono, coro misto ed orchestra

Wyk: Ewa Mikulska - alt, Piotr Kusiewicz - tenor, Bogdan Makal - baryton, Jan Szypowski - organy, Stanisław Moryto - organy, Chór Akademii Teologii Katolickiej, Chór Cantica Cantamus, Pueri Cantores Tarnovienses, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Częstochowskiej, dyr. Bogusław Madey
* Acte Préalable 2001 - AP 0097, DDD 70'38''
Oba zarejestrowane na płycie utwory - Vesperae pro defunctis Pawła Łukaszewskiego oraz Da pacem Domine Marka Jasińskiego - zostały wykonane po raz pierwszy podczas VI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" w Częstochowie w dniu 2 maja 1996 roku. Niniejsza płyta jest zapisem tego koncertu, stanowi zatem również premierowe ich nagranie. Paweł Łukaszewski skomponował Nieszpory żałobne dla uczczenia pamięci ojca - Wojciecha Łukaszewskiego, również kompozytora, który zmarł w 1978 roku, oraz w dowód wdzięczności dla swojego wykładowcy kompozycji z warszawskiej Akademii Muzycznej - Mariana Borkowskiego. To dzieło niezwykle poruszające, różnorodne pod względem środków wyrazowych, łączące w całość elementy tradycyjne (m.in. piękne zwroty melodyczne, cytaty średniowiecznego chorału gregoriańskiego) ze środkami nowoczesnymi. Da pacem Domine Marka Jasińskiego trafnie obrazuje i podkreśla słowa modlitwy-psalmu - "Wybaw mię, Panie, od człowieka złego, strzeż mnie od gwałtownika...". Duże wrażenie robią ciemne brzmienia i niskie rejestry, często stosowane w tym utworze.