Polmic - FB

opisy płyt ()-

Musica Antiqua Polonica
Choral Music From PolandLilius Franciszek Missa Brevissima, Jubilate Deo Omnis Terra
Mielczewski Marcin Benedictio et Claritas, Triumphalis Dies
Szarzyński Stanisław Sylwester Ad Hymnos, Ad Cantus
Zieleński Mikołaj Justus ut Palma Florebit
Gorczycki Grzegorz Gerwazy Illuxit Sol
Maxylewicz Wincenty Gloria Tibi Trinitas
Staromieyski J. Laudate Pueri

Wyk.: Chór i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia, dyr. Edmund Kajdasz
* Olympia 1988 - OCD 322, AAD 72'29''
Niniejsza płyta zawiera wybór najważniejszych kompozycji chóralnych a cappella polskich kompozytorów żyjących w XVII i XVIII wieku. Na antologię tę złożyło się dziewięć utworów charakterystycznych dla ówczesnej muzyki. Wszystkie są kompozycjami religijnymi. Wśród nich znajdziemy mszę (Missa Brevissima Liliusa), motety (Ad Hymnos, Ad Cantus Szarzyńskiego i Gloria Tibi Trinitas Maxylewicza, motet koncertujący Benedictio et Claritas Mielczewskiego), koncerty wokalne (Triumphalis Dies Mielczewskiego i Illuxit Sol Gorczyckiego), offertorium (Justus ut Palma Florebit Zieleńskiego) oraz psalm (Laudate Pueri Staromieyskiego). Dla większości z nich najbardziej charakterystyczną cechą jest zastosowanie techniki polichóralnej oraz koncertującej, a w niektórych odnaleźć można także elementy typowo polskie, jak rytm poloneza w Illuxit Sol Gorczyckiego, czy motywy oberka w Laudate Pueri Staromieyskiego.