Polmic - FB

kompozycje (P)

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


-

Polska Szkoła Kompozytorska. Mistrz i uczniowie


Borkowski Marian Selection for 5 na zespół kameralny, De profundis na chór mieszany i orkiestrę
Gronau Alicja Pentarchia na orkiestrę smyczkową
Kościów Aleksander Five Cosmogonic Tales na fortepian
Dywańska Dorota Rozokrągłość na flet i harfę
Błażewicz Marcin Świat zmysłów na orkiestrę symfoniczną
Kornowicz Jerzy Nieustanne rzeczy wirowanie na skrzypce solo
Wierzbicki Marcin Ikebania na sopran i harfę
Łukaszewski Paweł
Winterreise na orkiestrę smyczkową
Trojanowski Tadeusz Treatment na fortepian
Pokrzywińska Maria Refrain na 11 instrumentów
Zieliński Maciej Sonata na akordeon
Madey Emilian Corruptio Optimi Pessima na obój

Wyk.: Jadwiga Gadulanka - sopran, Barbara Stuhr - skrzypce, Robert Morawski - fortepian, Klaudia Ditkowska - flet, Dorota Szyszkowska - harfa, Krzysztof Bąkowski - skrzypce, Barbara Abramowicz - sopran, Małgorzata A. Komorowska - harfa, Makiko Hirashima - fortepian, Robert Kuśmierski - akordeon, Filip Woźniakowski - obój
Zespół Kameralny Filharmonii Narodowej, dyr. Marian Borkowski, Warszawska Grupa Perkusyjna, dyr. Stanisław Skoczyński, Concerto Avenna, dyr. Andrzej Mysiński, Jeunesses Musicales Orchestra, dyr. Marcin Błażewicz, Forum Sinfonia Orchestra, dyr. Piotr Sułkowski, Camerata Vistula, dyr. Andrzej Wróbel, Chór Akademii Teologii Katolickiej, Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Warszawie, dyr. Marian Borkowski
* Acte Préalable 2001 - AP 0011/12, DDD 67'20", 74'03"
Marian Borkowski od 1968 roku wykłada kompozycję i instrumentację symfoniczną w Akademii Muzycznej w Warszawie. Przez okres prawie 35 lat wykształcił kilka pokoleń znanych i uznanych dziś polskich kompozytorów. Na dwóch płytach prezentowane są zarówno utwory mistrza, jak również jego wychowanków. Jak czytamy w książeczce dołączonej do wydania, "Marian Borkowski dba o rozwijanie potencjałów twórczych swoich uczniów. Mają oni własne osobowości, ale są pewne elementy wspólne, które pozwalają zauważyć zarys szkoły kompozytorskiej, opartej na specjalnych przesłaniach filozoficznych, kulturowych, religijnych, etnicznych, technicznych. Objawiają się one w zróżnicowanych typach narracji, która indywidualizuje dzieła jego uczniów." I tak Renata Kunkel rozwija narrację kosmologiczną, Maciej Żółtowski - etniczną, Alicja Gronau - lingwistyczną, Aleksander Kościów - archetypalną, Dorota Dywańska - metaforyczną, Marcin Błażewicz - hermeneutyczną, Jerzy Kornowicz - dystoniczną, Marcin Wierzbicki - technoakustyczną, Paweł Łukaszewski - religijną, Tadeusz Trojanowski - humanistyczną, Maria Pokrzywińska - dynamiczną, Maciej Zieliński - kolorystyczną, a Emilian Madey narrację sonorystyczną. Dwie płyty z nagraniami najbardziej reprezentatywnych utworów wymienionych kompozytorów, uzupełnione esejem Musica constructiva autorstwa Tadeusza Kobierzyckiego, stanowią jedyną w swoim rodzaju, trafną charakterystykę szkoły kompozytorskiej Mariana Borkowskiego.