Polmic - FB

recenzje płyt (X)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


-

XXIth Century Polish Choral Music


Pokrzywińska Maria Cantate Domino
Dutkiewicz Andrzej Hymnus in Honorem S. Andreae
Sielicki Edward Jubilate Deo
Błażewicz Marcin Credo
Ignatowicz Anna Stabat Mater
Żółtowski Maciej Victimae Paschali Laudes
Kościów Aleksander Krystus zmartwych wstan je
Gronau Alicja Błogosławiony z kantaty Afirmacje
Konowalski Benedykt Dyptyk Wiślany
Wierzbicki Marcin Quando Corpus
Sawa Marian Salve Regina
Baculewski Krzysztof Nox ultima
Łukaszewski Paweł Jesu Christi prostrationes z Via crucis
Bagiński Zbigniew Credo z Missa per coro misto
Twardowski Romuald Regina coeli
Borkowski Marian Ave. Alleluja. Amen

Wyk.: Polski Chór Kameralny "Schola Cantorum Gedanensis", dyr. Jan Łukaszewski
* Acte Préalable 2001 - AP 0100, DDD 79'11''
Płyta ukazuje interesującą panoramę chóralnej muzyki polskiej końca XX wieku. Wybrane kompozycje można uznać za reprezentatywne przykłady różnych postaw twórczych, dzięki czemu po wysłuchaniu nagrania nakreślony zostaje pełny obraz nowych trendów i stylów muzycznych, charakterystycznych nie tylko dla chóralistyki, ale także dla całej muzyki współczesnej i to już nawet tej z XXI wieku Obok kompozycji utrzymanych w idiomie tradycyjnym (Regina coeli Twardowskiego, Cantate Domino Pokrzywińskiej, Jesu Christi prostrationes Łukaszewskiego) odnajdziemy tu utwory wykorzystujące środki nowoczesne. Credo Błażewicza charakteryzuje niezwykła ekspresja, dynamizm i uwypuklanie kontrastów - brzmieniowych, rytmicznych, wyrazowych. Równie ekspresyjny jest utwór Wierzbickiego Quando corpus, w którym podstawowymi elementami są dysonanse oraz wszelkie ostre współbrzmienia. Kontrasty tempa, metrum, dynamiki, faktury oraz głęboki emocjonalizm cechują również Ave - Alleluia - Amen Borkowskiego. Warto podkreślić, że płyta jest zapisem koncertu, który uwieńczył II Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w dniu 15 grudnia 2000 roku. Śpiewał jeden z najbardziej uzdolnionych i zasłużonych zespołów chóralnych Schola Cantorum Gedanensis pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Sześć kompozycji miało swoje prawykonania, a wszystkie zostały po raz pierwszy wydane na płycie.