Polmic - FB

recenzje płyt (N)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


Feliks Nowowiejski

-


Symfonia organowa e-moll op. 45 nr 5
Koncert organowy A-dur op. 56 nr 2
Symfonia organowa a-moll op. 45 nr 3
Boże Narodzenie w prastarym Kościele Mariackim w Krakowie op. 31 nr 3

Wyk: Jerzy Erdman - organy
* Polskie Nagrania 1990 - PNCD 052, DDD 72'53"
Polakom nazwisko Feliksa Nowowiejskiego kojarzy się przede wszystkim z muzyką do Roty Marii Konopnickiej. Warto jednak pamiętać, że ten wybitny kompozytor i organista, żyjący pod koniec XIX i w pierwszej połowie XX wieku, zasłynął również jako twórca znanych oratoriów (w tym inspirowanego Quo Vadis Sienkiewicza), ponad 500 kompozycji chóralnych, a także kilkudziesięciu utworów organowych. Tym ostatnim poświęcona została niniejsza płyta. Z całego dorobku organowego twórcy nagrania wybrali cztery dzieła - dwie symfonie, koncert i fantazję. Obie organowe symfonie pochodzą z 1931 roku, a utrzymane są w stylu późnoromantycznym. Nowowiejski pozostaje tu wierny tradycyjnym sposobom budowy utworów, wyrosłym jeszcze z muzyki baroku i klasycyzmu; stąd obok formy sonatowej znajdziemy toccatę, passacaglię i fugę, ale także nawiązujące do muzyki francuskiej, barwne Recitativo - Pastorale. Podobnie Koncert organowy A-dur, skomponowany dziesięć lat później - w 1941 roku, cechuje podobna postromantyczna stylistyka. Charakteryzuje go ponadto duża ekspresja i dramatyzm, co może być oddźwiękiem wojennych wydarzeń. Płytę wieńczy najstarsza kompozycja, pochodząca z czasów I wojny światowej, równie dynamiczna i poruszająca - fantazja Boże Narodzenie w prastarym Kościele Mariackim w Krakowie. Wykonawcą wszystkich utworów jest zmarły niedawno (25 września 2000 roku) wybitny polski organista - Jerzy Erdman, będący wybitnym znawcą twórczości organowej Nowowiejskiego. W swoim dorobku artystycznym miał liczne wykonania koncertowe, prawykonania radiowe i płytowe jego kompozycji oraz poświęcone im prace analityczne.