opisy płyt (B)Bronisław Kazimierz Przybylski

Missa Papae Joannis Pauli SecundiWyk.: Danuta Dudzińska-Wieczorek - sopran, Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska Orkiestra Radiowa, dyr. Andrzej Straszyński
* DUX 2002 - DUX 0388, DDD 37'02''
Utworów dedykowanych papieżowi Janowi Pawłowi II istnieje już kilkadziesiąt, m.in. Romana Palestra, Henryka Mikołaja Góreckiego, czy Juliusza Łuciuka. Do tego grona dołączył ostatnio Bronisław Kazimierz Przybylski, pisząc z okazji 20-lecia pontyfikatu papieża Missa Papae Joannis Pauli Secundi. Jak sam kompozytor stwierdza, utworem tym chciał "opisać to niezwykłe zjawisko, jakim jest każdorazowo Msza Święta celebrowana przez Ojca Świętego". Stąd ogromną rolę w kompozycji odgrywa sam tekst liturgiczny, determinując całą architektonikę dzieła, a także oddziaływując na charakter jego części. W wykonaniu Danuty Dudzińskiej-Wieczorek oraz znakomitego Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzonego przez księdza Kazimierza Szymonika i Polskiej Orkiestry Radiowej pod dyrekcją Andrzeja Straszyńskiego Msza okazuje się dziełem o ciekawych efektach brzmieniowych. Przede wszystkim jednak jawi się jako religijna medytacja.