Polmic - FB

opisy płyt (B)Bolesław Szabelski

The Music of Bolesław Szabelski (1896-1979). Works for orchestraToccata, Etiuda, Concerto grosso, Aforyzmy "9", Preludia, Koncert na flet i orkiestrę, Symfonia nr 5 na chór mieszany, organy i orkiestrę.

Wyk.: Paweł Bronkowski - flet, Wielka Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyr. Jan Krenz, Chór i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, dyr. Andrzej Markowski
* Olympia 1988 - OCD 300, AAD 74'17''
Bolesław Szabelski był jednym z najbardziej znaczących polskich kompozytorów współczesnych. Jego indywidualny styl ewoluował od neoklasycyzmu poprzez nawiązania do muzyki baroku, aż po wykorzystywanie nowoczesnych technik, m.in. dodekafonii. Wybrane, prezentowane na płycie kompozycje orkiestrowe, uszeregowane chronologicznie, a obejmujące latami powstania okres 1938-68, dobrze ilustrują tę drogę twórczą. Dwa pierwsze utwory - Toccata i Etiuda - reprezentują neoklasyczny idiom stylistyczny; cechuje je wirtuozeria, klarowna budowa, witalizm. Concerto grosso z 1954 roku zdradza natomiast fascynację barokową techniką koncertującą, z podziałem na grupę instrumentów concertante i tutti, chociaż zostały one potraktowane bardziej indywidualnie, z uwypukleniem wręcz pojedynczych barw instrumentalnych.
Kolejne trzy kompozycje - Aforyzmy "9", Preludia i Koncert fletowy - pochodzą z okresu zainteresowania Szabelskiego dodekafonią. Pierwszy z nich nawiązuje także do charakterystycznego dla Antona Weberna stylu aforystycznego, a dokładnie - do jego Wariacji orkiestrowych op. 30. Płytę wieńczy Symfonia nr 5 z 1968 roku, stanowiąca rodzaj podsumowania ewolucji języka kompozytorskiego Szabelskiego. Atonalny materiał połączony tu został z harmoniką i fakturą inspirowaną symfoniką Brucknera, Mahlera, czy Szymanowskiego.