Polmic - FB

opisy płyt (D)Dymitr Szostakowicz

Wieszczy Ptak GamajunSiedem wierszy Aleksandra Błoka op. 127
Z żydowskiej pieśni ludowej op. 79


Wyk.: Margarita Mirosznikowa - sopran, Igor Iwanow - skrzypce, Andrzej Wróbel - wiolonczela, Jerzy Witkowski - fortepian, Urszula Kryger - mezzosopran, Jadwiga Rappé - alt, Jerzy Knetig - tenor, Tomasz Herbut - fortepian
* DUX 2003 - DUX 0394, DDD 45'21''
Postać rosyjskiego kompozytora Dymitra Szostakowicza zawsze bliska była polskim artystom, nie tylko za sprawą podobieństwa sytuacji politycznej oraz gospodarczej Polski i Rosji, w której przyszło mu żyć i tworzyć. Jego twórczość, mimo iż często poddawana krytyce w ojczystym kraju, wielokrotnie gościła na koncertach festiwalu "Warszawska Jesień". A dowodem tego niniejsza płyta, na której zostało utrwalone wykonanie Siedmiu wierszy Aleksandra Błoka op. 127, pochodzące z festiwalu w roku 1975. Nagranie drugiego utworu Szostakowicza - cyklu Z żydowskiej poezji ludowej op. 79 powstało prawie trzydzieści lat później, w 2001 roku, dla Polskiego Radia. Te niezwykle przejmujące pieśni, skomponowane w najtrudniejszym okresie życia kompozytora - w 1948 roku, w czasie największych nacisków komunistów i nasilonych ruchów antysemickich w ZSRR, przypominają najlepsi polscy śpiewacy - Urszula Kryger, Jadwiga Rappé i Jerzy Knetig.