opisy płyt (A)Andrzej Panufnik, Witold Lutosławski, Paweł Szymański

-Panufnik Andrzej Koncert fortepianowy
Lutosławski Witold Koncert fortepianowy
Szymański Paweł Koncert fortepianowy

Wyk.: Ewa Pobłocka - fortepian, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej,
dyr. Kazimierz Kord
* CD Accord 1998 - ACD 046, DDD 66'02''
Na płycie zostały nagrane trzy znakomite koncerty fortepianowe, skomponowane przez najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku - Andrzeja Panufnika, Witolda Lutosławskiego i Pawła Szymańskiego. Każdy z nich daje inny pomysł na nowoczesną realizację tego tradycyjnego gatunku muzyki. Najstarszy Koncert Panufnika, pochodzący z 1961 roku, reprezentuje typ koncertu dramatycznego; dwie główne części utworu poprzedzone krótkim wstępem cechuje dominacja "poetyckiej ekspresji" (Molto tranquillo) i "brawury" (Molto agitato). Z kolei Koncert Lutosławskiego (1987) to kompozycja typowo wirtuozowska, niezwykle dynamiczna, w której autor zrealizował m.in. swój pomysł formy łańcuchowej. Ostatni utwór - Koncert Szymańskiego (1994) - należy już w pełni do stylistyki postmodernizmu. Nawiązując do muzyki baroku kompozytor stworzył dzieło przeniknięte ideą kontrastu. Zdderza się tu dynamizm i statyczność muzyki, ruch i bezruch, dźwięk ostry, krótki i brzmienie miękkie, ciągłe.
Wszystkie trzy kompozycje gra z mistrzowską perfekcją wybitna polska pianistka, Ewa Pobłocka. Doskonale odnajduje się ona zarówno w poetyckim Koncercie Panufnika, jak i niezwykle wirtuozowskim Lutosławskiego a także w dramatycznym utworze Szymańskiego.