Polmic - FB

opisy płyt (W)Witold Lutosławski

Ostatni koncertI Symfonia
Les espaces du sommeil
Łańcuch 3
IV Symfonia


Wyk.: François Le Roux - baryton, Orkiestra Filharmonii Narodowej w Warszawie,
dyr. Witold Lutosławski
* Związek Kompozytorów Polskich 1993 -
CD WJ 001, DDD 76'02''
Dnia 25 września 1993 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień" Witold Lutosławski po raz ostatni dyrygował orkiestrą. W gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie, na koncercie zorganizowanym z okazji osiemdziesiątych urodzin kompozytora, zabrzmiały cztery jego kompozycje. W kilka miesięcy później - 7 lutego 1994 roku - po krótkiej chorobie Lutosławski zmarł. Związek Kompozytorów Polskich, którego Witold Lutosławski był honorowym członkiem, upamiętnił ten ostatni koncert wydaniem niniejszej płyty z nagraniem utworów wykonanych na festiwalu.
Cztery zarejestrowane utwory Lutosławskiego pochodzą z różnych okresów jego twórczości. Pierwsza Symfonia to kompozycja wczesna, pisana jeszcze w czasie wojny. Wykazuje bliskie związki z muzyką pierwszej połowy XX wieku. Późniejsze Les espaces du sommeil (Przestrzenie snu), skomponowane w 1978 roku do surrealistycznego wiersza Roberta Desnosa, inspirowane były obrazem i atmosferą nocy, w której rzeczywistość miesza się ze snem i fantazją. Barwna muzyka podąża za poetyckimi obrazami i symbolami. Łańcuch 3 z 1986 roku to jeden z utworów Lutosławskiego napisanych w wypracowanej przez kompozytora, swoistej formie "łańcuchowej", w której poszczególne odcinki kompozycji zazębiają się za siebie na wzór ogniw łańcucha. Płytę wieńczy ostatnie większe dzieło kompozytora - IV Symfonia ukończona w 1992 roku.