Polmic - FB

recenzje płyt (P)

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż


Andrzej Panufnik

MessagesKwartet smyczkowy nr 1
Kwartet smyczkowy nr 2 "Messages"
Kwartet smyczkowy nr 3 "Wycinanki"
Pieśń do Marii Panny
Sekstet smyczkowy "Trains of Thought"


Wyk.: Roger Chase - altówka, Stephen Orton - wiolonczela, The Chilingirian String Quartet
* Conifer Classics 1993 - CDCF 218, DDD 72'23''
Mimo, iż na płycie zostały zarejestrowane prawie wyłącznie utwory utrzymane w klasycznych formach, typowych dla muzyki autonomicznej, każdy z nich jest swego rodzaju muzyczną opowieścią. Kwartet smyczkowy nr 1 to rodzaj rozmowy toczonej pomiędzy czterema osobami (instrumentami) o różnych charakterach. Są tu więc agresywne pierwsze skrzypce, dowcipne skrzypce drugie, jest pompatyczna altówka i spokojna, filozoficzna niemal wiolonczela. Kwartet nr 2 nosi tytuł "Messages" ("Sygnały"), odwołujący się do wspomnień kompozytora z czasów dzieciństwa, kiedy to do jego ulubionych zajęć należało nasłuchiwanie dźwięków wydobywających się z drutów słupów telegraficznych. Utwór przybrał formę muzycznego przekazu owych tajemniczych wieści. Kwartet nr 3 "Wycinanki" nawiązuje do tradycji polskich wycinanek. Pięć części - różnych pod względem charakteru, wyrazu i dominujących w nich problemów technicznych - jest jak pięć różnych w kolorze i kształcie wycinanek. Płytę dopełniają dwa sekstety smyczkowe. Pieśń do Marii Panny, w oryginale skomponowana na sześć głosów lub sześciogłosowy chór, powstała z inspiracji wspomnieniami o modlących się Polakach. Panufnik wprowadził tutaj melodykę nawiązującą do chorału gregoriańskiego i polskiej muzyki ludowej. Sekstet smyczkowy "Trains of Thought" ("Ciąg myśli") jest muzycznym obrazem podróży koleją, podczas której przez głowę podróżnego przelatuje ciąg myśli. Utwór odzwierciedla nieprzerwanym staccato jednostajny, monotonny stukot kół pociągu. Na takim tle pojawiają się różnorodne "pomysły muzyczne".